Fysioterapeut med kommunal driftsavtale

Sentrum Fysikalske institutt ANS ledig fra 01.01.2022, utlysning 1

Om stillingen:

Søknadsfrist: 31.10.2021.

Kontaktinfo:

Virksomhetsleder Grethe Johnsen, epost: grethe.johnsen@tonsberg.

kommune.no

Telefon:95 06 23 87

Kontaktperson for instituttet: Trond Enger, epost: trondenger51@gmail.com

Telefon: 33 31 11 46/90 61 87 21.

Søk på stillingen

To av kommunens dyktige fysioterapeuter gjennom mange år går av med pensjon. Derfor blir det blir ledig 2 x 100 % driftsavtale ved instituttet Sentrum fysikalske institutt ANS, Conradis gate 5, 3126 Tønsberg fra 01.01.2022.

Begge driftsavtalene lyses ut samtidig, men som to tilskudd og hvor utlysningene vil skille på søkerne og kommunens behov for kompetanse. ,

Instituttet ligger sentrumsnært med kort vei til buss og togforbindelser.

Sentrum fysikalske institutt ANS har drevet i Tønsberg sentrum fra 1991. Instituttet blir drevet som et kontorfellesskap med 2 fysioterapeuter på 100% driftsavtaler. Instituttet drives i egne lokaler på 100m2, hvor det er enkel tilgang for pasientene og med kort vei til buss og togforbindelser.

Institutteierne bruker Arko og er delvis tilknyttet helsenett.

Virksomhet Mestring og forebyggende tjenester i Tønsberg kommune har det administrative ansvaret for fysioterapeuter med driftsavtale.

Det forventes at tiltredende fysioterapeut gir generell fysioterapi, er allsidig og har forståelse for helhetlig problematikk i alle aldersgrupper. Ulike former for trening, rehabilitering og smertebehandling vektlegges. Det er en målsetting at befolkningen skal kunne nytte egne ressurser og oppleve hverdagsmestring. Det er viktig at tiltredende terapeut også vektlegger behandling som kan føre sykemeldte pasienter raskere tilbake til arbeidslivet.

Den som tilsettes må være villig til å gå inn i driften av Sentrum fysikalske institutt ANS og bør være villig til å kjøpe seg inn i nødvendig utstyr mm. (andel på 50%). Instituttet drives i Conradis gate 5, i eide lokaler. Den som tilsettes vil kunne fortsette driften enten ved å kjøpe seg inn i lokalene med en 50% eierandel eller ved å inngå en leiekontrakt.

Det vil bli lagt vekt på

  • personlig egnethet
  • evne til samarbeid og kommunikasjon
  • faglige kvalifikasjoner som nevnt i utlysningsteksten
  • norsk autorisasjon som fysioterapeut
  • evne og erfaring med å drive privat praksis
  • Politiattest vil bli avkrevd
  • Det forutsettes god skriftlige og muntlige norsk kunnskaper

For ytterligere informasjon kontakt:

Virksomhetsleder Grethe Johnsen, epost: grethe.johnsen@tonsberg.kommune.no

Telefon:95 06 23 87

Kontaktperson for instituttet: Trond Enger, epost: trondenger51@gmail.com

Telefon: 33 31 11 46/90 61 87 21. Søkere er velkomne til å kontakte kontaktperson på instituttet

Tildeling av hjemmel skjer i hht. gjeldende lover, reglementer og avtaler herunder ASA 4313 og reglene for Goodwill forventes blir etterfulgt.

Søk på stillingen i vår digitale søknadsportal

Søknadsfrist: 31.10.21.

Powered by Labrador CMS