Vestby kommune har ledig en 81,67% driftsavtale/ fysioterapi (29,4 timer per uke) med snarest oppstart i henhold til ASA 4313.

Avtalehjemmelen er tilknyttet Vestby fysikalske institutt AS.

Om stillingen:

Søknadsfrist: 27.12.2020

Søknaden må sendes via elektronisk søknadsskjema. Dette gjelder også vedlegg.

Søk på stillingen

For mer informasjon, kontakt:

Enhetsleder for fysioterapitjenesten i Vestby kommune: André Børnes tel. 982 03 516.

Vestby fysikalske institutt AS,

Elin Røkke tel. 977 59 630.

Instituttet har totalt 6 fysioterapeuter med 5,82 avtalehjemler. Alle fysioterapeutene har fokus på allmenn fysioterapi for å gi et bredt tilbud til kommunens innbyggere, men samtlige innehar også spesialkompetanse. Instituttet har manuellterapeuter og psykomotoriske fysioterapeuter.

Tildeling skjer på de vilkår som til enhver tid reguleres av ASA 4313.

Overdragelse forhandles mellom avtroppende og påtroppende fysioterapeut.

I tråd med bestemmelsene i helsepersonelloven vil det bli avkrevd politiattest av den som blir tildelt avtalen.

Som et virkemiddel for å nå målene i samhandlingsreformen, har Vestby kommune og fysioterapeutene i samarbeid utarbeidet en prioriteringsliste, som det forventes at det tas utgangspunkt i.

Arbeidsoppgaver

 • Fysioterapeuten skal drive sin praksis i.h.t. kommunehelsetjenesteloven, avtaleverk for fysioterapeuter (ASA 4303 og 4313) og planer for helse- og velferd i kommunen
 • Åpent fysioterapitilbud til befolkningen, herunder også hjemmebehandling
 • Fysioterapeuten skal aktivt bidra til utvikling av fysioterapitjenesten i kommunen
 • Årsmelding og annen rapportering etter forespørsel fra kommune eller samarbeidsutvalg
 • Utførelse av fysioterapivirksomhet med kompetanse innen opptrening etter skader og sykdom, samt livsbelastende plager
 • Fokus på allmenn fysioterapi med behandling og rehabilitering i hele livsløpet og på alle arenaer.
 • Generelt forventes det at utøver følger pasienten på arenaer som er nødvendig for god og helhetlig oppfølging

Dine kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som fysioterapeut
 • Beherske norsk språk skriftlig og muntlig
 • Bred kunnskap og erfaring innen allmenn fysioterapi
 • Bred kunnskap og erfaring innen allmenn fysioterapi, og kunnskap om helhetlig og evidensbasert behandling av ulike pasientgrupper. Relevant formell videreutdanning vil bli vektlagt
 • Ønskelig med kunnskap og erfaring innen rehabilitering og behandling av nevrologiske pasienter, pasienter med hjerte-/lungelidelser, og pasienter med komplekse sykdomsbilder
 • Erfaring fra privat praksis
 • Ønskelig med erfaring og interesse for å holde gruppetimer
 • Gode IKT ferdigheter

Personlige egenskaper

 • Det vil bli lagt stor vekt på personlig egnethet
 • Vi ønsker en fleksibel og samarbeidsvillig fysioterapeut som også har evne og motivasjon for kontinuerlig faglig oppdatering og utvikling
 • Evne til å jobbe selvstendig og i team
 • Evne til å være løsningsorientert og yte god service
 • Bevissthet om seg selv som yrkesutøver
 • Lojal mot vedtatte planer og avtaler
 • Redelig, engasjert og nytenkende
 • Det forutsettes at man kommer til enighet med avtaleinnehaver om økonomi

Andre opplysninger

 • Tildeling av driftstilskuddet vil skje i henhold til gjeldende ASA 4313
 • Kjennskap til helselovgivning og EPJ