Driftstilskot fysioterapeut

Høyanger kommune

Om stillingen:

Søknadsfrist: 3. mars 2024

Kontaktinfo:
Einingsleiar Thomas Rørvik
tlf: +47 99219341

Høyanger fysioklinikk AS v/Line Senneset Råheim
tlf: +47 91393095

Søk på stillingen!

Driftstilskotet er lokalisert til Fysioklinikken Høyanger AS i Høyanger sentrum. Instituttet har totalt 260% driftstilskot fordelt på 2 x 100% og 60%. Instituttet vart ombygd og pussa opp sommaren 2015.

Frå 01.07.24 har vi ledig 100% driftstilskot.

Privatpraktiserande fysioterapeuter med kommunalt driftstilskot er eindel av helse- og omsorgstjenesta i kommunen og plikter å utøve verksemda i nært samarbeid med kommunen og øvrig helsepersonell om målgruppe, prioritering og behandlingstilbod. Praksis skal drivast i henhold til lov om kommunale helse- og omsorgstjenester og anna relevant helselovgivning, og på dei vilkår som går fram av det til ei kvar tid gjeldande regelverk.

 

Kvalifikasjoner

  • Utdanning som fysioterapeut med norsk autorisasjon
  • Føremon med erfaring frå fysioterapi ved privat institutt og/eller brei fagleg kompetanse
  • Krav om gode skriftlige og muntlige norskkunnskaper
  • Gyldig politiattest må leggast fram før tildeling

 

Personlige eigenskaper

  • gode kommunikasjonsevner, skriftlig og muntlig
  • engasjert og motivert for faglig oppdatering og utvikling

Det vil etter ASA 4313 pkt 6.2 vere kommunen si samla vurdering om kven som er best skikka som vil være avgjerande for tildelinga.

Jobbtype:
Fast

Heiltid/Deltid:
Heiltid

Arbeidstid:
Dag

 

Powered by Labrador CMS