Driftstilskot fysioterapeut

Om stillingen:

Søknadsfrist:  12. mai 2024

Kontaktinfo: Einingsleiar Thomas Rørvik, mob: +47 90582269

Fysioklinikken Høyanger AS v/Line Senneset Råheim, tlf: +47 57713480, mob: +47 91393095

Søk på stillingen

Driftstilskotet er lokalisert til Fysioklinikken Høyanger AS i Høyanger sentrum. Instituttet har totalt 260% driftstilskot fordelt på 2 x 100% og 60%. Instituttet vart ombygd og pussa opp sommaren 2015.

Frå 01.07.24 har vi ledig 60% driftstilskot.

Privatpraktiserande fysioterapeuter med kommunalt driftstilskot er eindel av helse- og omsorgstjenesta i kommunen og plikter å utøve verksemda i nært samarbeid med kommunen og øvrig helsepersonell om målgruppe, prioritering og behandlingstilbod. Praksis skal drivast i henhold til lov om kommunale helse- og omsorgstjenester og anna relevant helselovgivning, og på dei vilkår som går fram av det til ei kvar tid gjeldande regelverk.

 Kvalifikasjoner

  • Utdanning som fysioterapeut med norsk autorisasjon
  • Det er en føremon med erfaring både fra privat praksis med driftstilskudd og anna fysioterapipraksis fra kommunal- og/eller spesialisthelsetjenesten
  • Kompetanse og brei erfaring fra privat praksis innan allmenn fysioterapi for alle aldersgrupper, gjerne med pasienter med fleirkulturell bakgrunn.
  • Krav om gode skriftlige og muntlige norskkunnskaper

 Gyldig politiattest må leggast fram ved tildeling

 Personlige eigenskaper

  • Er strukturert og har evne til å arbeide sjølvstendig og samarbeide internt i instituttet og med andre tjenesteytarar
  • Gode kommunikasjonsevner med pasienter og med samarbeidspartnarar
  • Engasjert og motivert for faglig oppdatering og utvikling

Personlege egenskaper vert vektlagt.

Det vil etter ASA 4313 pkt 6.2 vere kommunen si samla vurdering om kven som er best skikka som vil være avgjerande for tildelinga.

 

Powered by Labrador CMS