Utlysning 2-årig vikariat i 69,44 % driftstilskudd for fysioterapeut i Frogn kommune

Driftstilskuddet er for tiden lokalisert ved Drøbak tverrfaglige klinikk.

Om stillingen:

Søknadsfrist: 23. november 2020

Kontaktperson: Avdelingsleder i kommunehelsetjenesten Christine Ø. Hage-Engebretsen,
tlf. 47 78 91 05

Søk på stillingen

Frogn kommune har 12,02 hjemler driftstilskudd fordelt på 14 avtalefysioterapeuter, samt 6 fastlønte fysioterapeuter inkludert turnusfysioterapeut. Fysioterapeuter med kommunal driftsavtale yter fysioterapi som en del av kommunens totale fysioterapitilbud og helsetjeneste. Fysioterapeutene har utarbeidet felles prioriteringsnøkkel og jobber etter prioriterte tiltak i kommunens handlingsprogram.

Frogn kommune har ledig et 2-årig vikariat i 69,44% driftstilskudd for fysioterapeut, men det er mulighet for arbeide mer enn driftstilskuddet ved klinikken. Deler av tilskuddet må settes av til gruppebehandling. Vikariatet skyldes 2-årig videreutdanning innen manuell terapi for hjemmelshaver av driftstilskuddet som vil komme tilbake etter avsluttet utdanning.

Driftstilskuddet er for tiden lokalisert ved Drøbak tverrfaglige klinikk.

Tildeling og overdragelse vil skje iht. ASA 4313.

Kvalifikasjonskrav vikariat 69,44 % driftstilskudd for fysioterapeut:

 • Fysioterapeut med norsk autorisasjon
 • Erfaring med behandling av pasienter med smerter i muskel- og skjelettsystemet
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Gode muntlige og skriftlige norskkunnskaper
 • Det forventes at fysioterapeuten bidrar til utvikling av fysioterapitjenesten i Frogn kommune
 • Personlig egnethet tillegges stor vekt

Det vil være en fordel å ha:

 • Helhetlig perspektiv, kompetanse innen og erfaring med behandling av pasienter med vedvarende og sammensatte lidelser
 • Erfaring med behandlingsgrupper for pasienter med vedvarende og sammensatte lidelser eller et ønske om å gjennomføre AktivA kurs
 • Erfaring med behandling av lidelser i muskel- og skjelettsystem samt opptrening og rehabilitering etter operasjon eller skade
 • Erfaring med aktive behandlingsformer
 • Erfaring fra drift av privat praksis

Driftsavtalen reguleres av den til enhver tid gjeldende ASA 4313.

Praksisen skal drives etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, Forskrift om funksjons- og kvalitetskrav for fysioterapeuter med kommunal driftsavtale, ASA 4313 og kommunens planverk for helse- og omsorgstjenester.

Søknadsfrist 23. november 2020

Oppstartdato: Vikariatet er ledig fra 01.01.2021, oppstart etter avtale.

Elektronisk søknad via kommunens hjemmeside: https://www.frogn.kommune.no/felles/ledige-stillinger/

Ved spørsmål kontakt Avdelingsleder i Kommunehelsetjenesten i Frogn kommune: Christine Ø. Hage-Engebretsen, tlf. 47 78 91 05.