Utlysning 61,6 % driftstilskudd for fysioterapeut

Frogn kommune

Om stillingen:

Søknadsfrist: 07.10.2022.

Kontaktinfo: Avdelingsleder i kommunhelsetjenesten Christine Ø. Hage-Engebretsen, tlf. 477 89 105, christine.hage-engebretsen@frogn.kommune.no

Søk på stillingen

Frogn kommune har 12,02 hjemler driftstilskudd fordelt på 14 avtalefysioterapeuter, samt 6 fastlønte fysioterapeuter inkludert turnusfysioterapeut. Fysioterapeuter med kommunal driftsavtale yter fysioterapi som en del av kommunens totale fysioterapitilbud og helsetjeneste. Fysioterapeutene har utarbeidet felles prioriteringsnøkkel og jobber etter prioriterte tiltak i kommunens handlingsprogram.

Frogn kommune har ledig et 61,6 % driftstilskudd for fysioterapeut, men det er mulighet for å arbeide mer enn driftstilskuddet ved klinikken.

Driftstilskuddet er lokalisert ved Drøbak Tverrfaglige Klinikk. Drøbak Tverrfaglige Klinikk besår av 2 manuellterapeuter, 2 fysioterapeuter, 2 kiropraktorer, 1 massør og en kognitiv terapeut. Det er et tverrfaglig samarbeid mellom de forskjellige behandlerne. Klinikken har et samarbeid med treningssenter og kan bruke deres fasiliteter til opptrening og rehabilitering av pasienter.

Tildeling og overdragelse vil skje iht. ASA 4313.

Kvalifikasjonskrav 61,6 % driftstilskudd for fysioterapeut:

 • Fysioterapeut med norsk autorisasjon
 • Mastergrad i Manuell terapi
 • Minimum 2 års erfaring fra privat praksis som manuellterapeut
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Gode muntlige og skriftlige norskkunnskaper

Det legges vekt på:

 • Personlig egnethet
 • Tverrfaglig kompetanse og evne til samhandling.
 • Helhetlig rehabiliteringsperspektiv. Kompetanse og erfaring innen aktiv rehabilitering og treningsterapi.
 • God kjennskap til kommunehelsetjenesten
 • God kjennskap til relevant lovverk og nasjonale føringer
 • Fordel med noe erfaring med behandling av barn
 • Erfaring fra drift av privat praksis

Det forventes at fysioterapeuten bidrar til utvikling av fysioterapitjenesten i Frogn kommune

Driftsavtalen reguleres av den til enhver tid gjeldende ASA 4313.

Praksisen skal drives etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, Forskrift om funksjons- og kvalitetskrav for fysioterapeuter med kommunal driftsavtale, ASA 4313 og kommunens planverk for helse- og omsorgstjenester.

I tråd med bestemmelsen i helsepersonell loven §20A første ledd stilles det krav om politiattest ikke eldre enn tre måneder.

Søknadsfrist: 07.10.2022

Oppstartdato: Oppstart etter avtale.

Elektronisk søknad med relevante vitnemål og attester via kommunens hjemmeside: https://www.frogn.kommune.no/felles/ledige-stillinger/

Ved spørsmål kontakt Avdelingsleder i Kommunehelsetjenesten i Frogn kommune: Christine Ø. Hage-Engebretsen, tlf. 47 78 91 05, e-post: christine.hage-engebretsen@frogn.kommune.no.

Powered by Labrador CMS