Fysioterapeut, 80% med driftstilskudd

Helse og omsorg, Indre Fosen kommune

Om stillingen:

Søknadsfrist: 30.11.2022.

Startdato: 01.04.2023.

Kontaktinfo: Rissa Fysioterapi DA, tlf. 73 85 20 25 eller Andre Sagmo, tlf. 917 60 254.

Søk på stillingen

Fysioterapitjenesten i Indre Fosen kommune består av kommunalt ansatt fysioterapeuter og private fysioterapeuter med driftsavtale. Det er nå ledig 80% fysioterapi stilling med driftsavtale tilknyttet Rissa fysioterapi DA. Ved Rissa fysioterapi DA er det totalt 280% avtalehjemler. Instituttet ligger i Rissa sentrum og i nærhet av bussforbindelse med korrespondanse til ferje/hurtigbåt til Trondheim.

Indre Fosen fysioterapi- og ergoterapitjeneste har to kommunale behandlingssteder, ett i Leksvik og ett i Rissa. Tjenesten har i dag 500% kommunalt ansatte fysioterapeuter og 495% fysioterapeuter med driftstilskudd (2.8 Rissa, 0.8 Vanvikan, 1.35 Leksvik). Tjenesten har også to ergoterapeuter, to teknikere og en kontoransatt.

Arbeidsoppgaver

Fysioterapeuten skal drive sin praksis i henhold til Helse- og omsorgstjenesteloven, Forskrift om funksjons og kvalitetskrav for fysioterapeuter med kommunal driftsavtale og annen relevant helselovgivning, samt de til enhver tid vilkår som fremgår av ASA 4313.

Det innebærer undersøkelse, vurdering og behandling. Behandling og oppfølging både individuelt og i grupper. Utøvelse av kunnskapsbasert fysioterapi og aktiv habilitering/rehabilitering. Henviste pasienter skal følges opp i tråd med prioriteringsnøkkel for fysioterapi i Indre Fosen kommune. Praksis skal ha et åpent behandlingstilbud til hele befolkningen. Fysioterapeuten skal samarbeide tett med andre instanser og bidra til å utvikle instituttets tilbud til kommunens innbyggere. Det forventes at fysioterapeuten ønsker å bidra aktivt ved instituttet, både faglig og sosialt. Den som tildeles driftsavtalen forplikter seg til å jobbe målrettet for å redusere ventetiden på fysioterapi i kommunen, i samarbeid med andre fysioterapeuter og kommunen. Behandlingsstatistikk skal innleveres årlig. Dokumentasjon skal utføres i godkjent journalsystem.

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som fysioterapeut.
 • Erfaring med behandling i grupper.
 • Ønskelig med kompetanse og erfaring innen geriatri, ortopedi, reumatologi og nevrologi.
 • Ønskelig med oppdatert kunnskap og erfaring innen aktiv behandling.
 • Erfaring fra privat praksis og fra samarbeid med annet helsepersonell, og med andre aktuelle samarbeidspartnere.
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne, både med pasienter og helsepersonell
 • Førerkort kl.B. Det er en fordel å disponer egen bil.

Personlige egenskaper

 • Er strukturert.
 • Er positiv og løsningsorientert.
 • Samarbeider godt både internt og eksternt.
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.
 • Relevant videreutdanning, kan være en fordel.
 • Framtidsrettet og utviklingsorientert.
 • Politiattest kreves .

Det stilles høye forventninger til kandidatens refleksjon rundt fysioterapeutens rolle og ansvarsområder, samhandling og pasientforløp.
- Du må ha god muntlig og skriftlig fremstilling både med pasienter og annet helsepersonell.
- Du må være kjent med ASA4313, og innholdet i denne.
- Du må god kjennskap til IKT-verktøy og elektronisk samhandling.

Personlige egenskaper:

Ved tildeling vektlegges det at søker har gode kommunikasjons og samarbeidsevne, har evne til å jobbe selvstendig og systematisk, er engasjert, løsningsorientert og initiativrik.

Vi tilbyr

 • Et godt faglig og sosialt arbeidsmiljø.
 • Nyoppussete behandlingsrom og godt utstyrt treningssal.
 • Tilgang til gruppetrening i sal.

Ønsker du å bo i landlige omgivelser, ved fjord og fjell, men likevel ha nærhet til byen?

Rett over fjorden fra Trondheim, finner du Indre Fosen kommune. Rissa og Leksvik ble slått sammen til en ny kommune fra 1.1.2018. Den nye kommunen har til sammen 10.000 innbyggere og 1000 ansatte. Målet er å sikre gode tjenester til befolkningen og sørge for at ansatte har en utviklende arbeidsplass. Vil du være med på laget? Les mer her

Powered by Labrador CMS