Driftstilskudd fysioterapeut

Det er ledig 100 % driftstilskudd for selvstendig næringsdrivendes fysioterapivirksomhet ved Reperbanen fysioterapi og trening, fra 24.06.2024.

Avtalehjemmelen er en del av kommunens samlede fysioterapitilbud i helse- og omsorgstjenesten. Storhaugen helsehus er tillagt det administrative ansvaret for kommunens samlede fysioterapitjenester. 

Reperbanen Fysioterapi og trening har en godt etablert praksis i sentrum i Storgata 34, har gode parkeringsmuligheter og nær offentlig kommunikasjon. Klinikken ble etablert i 2010 og utvidet i 2015, og framstår i dag som et stort og velutstyrt senter for fysioterapi og trening. Lokalene er funksjonelle og pasientvennlige. Reperbanen har et godt miljø for pasientbehandling, læring og veiledning, og har fokus på fysisk aktivitet som behandlingsform. Klinikken består av 7 fysioterapeuter med bred kompetanse og lang erfaring. 5 av disse har kommunal driftsavtale og inngår som en del av kommunens samlede fysioterapitjeneste. Senteret er fullverdig utstyrt, har garderober og dusj tilgjengelig for pasienter ved instituttet og medlemmer av treningssenteret. 

 

Arbeidsområder

Kristiansund kommune har utarbeidet retningslinjer for samarbeid, fordeling og prioritering av pasienter mellom fastlønnede og selvstendig næringsdrivendes fysioterapivirksomhet med kommunal driftsavtale. Det stilles krav om fleksibilitet og at virksomhet rettes inn mot kommunens må- oppgaver og i hht lov- og forskrift. Minimum 1/5 av avtalt tid benyttes til prioriterte grupper. 

Kommunen vil i sine vurdering vektleggetildeling av driftstilskudd til fysioterapeut som vil være med å ta et kollektivt ansvar for å videreutvikle den totale fysioterapitjenesten i Kristiansund kommune og innrettet sin fysioterapivirksomhet mot de områder kommunens innbyggere til enhver tid har behov for. Det forventes at tjenesteutøver har fokus på høy kvalitet i sin tjenesteyting, holder seg faglig oppdatert og driver en kunnskapsbasert praksis. Det forventes at søker bidrar til daglig drift og videreutvikling av senteret i samråd med nåværende terapeuter.

Kommunen har en økende andel eldre med sammensatte helseutfordringer, og dette utgjør en stor pasientgruppe som krever koordinerte og samhandlende tjenester. Driftstilskuddet har en sentral rolle i dette arbeidet. I takt med bortfall av krav om henvisning, er det en større andel pasienter med et komplekst klinisk sykdomsbilde som tar direkte kontakt med fysioterapeuter med driftstilskudd. Det forventes at du har klinisk forståelse, kunnskap og evne til klinisk resonnement og utredning. 

 

Kvalifikasjonskrav

 • norsk autorisasjon som fysioterapeut
 • bred klinisk erfaring og kompetanse innenfor ortopedi, rehabilitering, sammensatte lidelser, langvarig/kronisk smerteproblematikk, nevrologi, revmatologi, geriatri, habilitering og svimmelhet/hodepine
 • erfaring fra drift av privat praksis

 

Ønskelige kvalifikasjoner 

 • erfaring fra spesialist- og/eller kommunehelsetjeneste
 • relevant videre - og/eller etterutdanning innen nevnte fagområder

Personlige egenskaper 

 • god på relasjonsbygging med pasientene
 • utøve en aktiv behandlingstilnærming til alle pasientgrupper
 • gode samarbeidsevner og kommunikasjonsferdigheter
 • ha helhetstanke rundt smertebehandling
 • høy fleksibilitet

personlige egnethet vil bli vektlagt

Spesielle forhold i stillingen

 • det forutsettes at kandidaten ser Kristiansund kommunes behov for tilbud til befolkningen, det være seg individuell eller gruppebehandling

 

Søknad

Søknad sendes elektronisk via vårt rekrutteringssystem. Søkere som blir innkalt til intervju må ta med attesterte kopier av vitnemål og attester. Søknadsfrist 04.03.2024

Søk ledig driftstilskudd

Kristiansund kommune ønsker mangfold, og vi oppfordrer kandidater som oppfyller kvalifikasjonskravene til å søke stilling hos oss, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming eller nasjonal/ etnisk bakgrunn.

Kommunen praktiserer meroffentlighet ved tilsettinger. Det innebærer at søkere må begrunne særskilt hvis en søknad ønskes unntatt offentlighet. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven, og søkeren vil bli kontaktet. Hvis det etter kommunens vurdering ikke foreligger en særskilt grunn, vil søker komme med på offentlig søkerliste.

Til din informasjon vil søkere til stillinger aldri bli bedt om å oppgi BankID i forbindelse med søknadsprosessen. Med andre ord må du aldri gi fra deg BankID informasjon i forbindelse med jobbsøking.

Powered by Labrador CMS