Driftstilskudd - Fysioterapeut

Fysioterapeut, fortrinnsvis med videreutdanning i psykomotorisk fysioterapi. Ledig 50 % driftstilskudd.

Om stillingen

Om stillingen:

Søknadsfrist: 03.01.2021

Tiltredelse: 01.02.2021

Arbeidssted: Institutt for Psykomotorisk Fysioterapi, Melbu

Kontaktpersoner:

Ann-Britt Bastesen

tlf: +47 76164235

mob: +47 90500390

Eli Rongved

tlf: +47 91389475

Søk på stillingen

Fra 1. februar 2021 har Hadsel Kommune ledig en 50 % kommunal driftsavtale i fysioterapi, ved Institutt for Psykomotorisk Fysioterapi (PMF), Melbu. Ved instituttet jobber i tillegg en erfaren spesialist i psykomotorisk fysioterapi.Institutt for PMF er samlokalisert med en manuellterapeut med felles venterom, er godt og solid drevet og har et godt arbeids- og fagmiljø. Det er ansatt felles helsesekretær. Instituttet er tilknyttet Norsk helsenett og bruker Pasient-Sky journalsystem.

Det forventes at aktuelle søkere er kjent med politiske føringer for fremtidens kommunehelsetjeneste jf. samhandlingsreformen og primærhelsemeldingen. I tråd med dette legges det vekt på evne til å være med på å utvikle gode fysioterapitjenester for befolkningen i tråd med kommunens fremtidige behov.

Tildeling og overdragelse vil skje i henhold til ASA 4313. Praksisen skal drives i henhold til relevant helselovgivning, de vilkår som går frem av ASA 4313 slik den til enhver tid lyder, og planer for helse- og omsorgssektoren i kommunen.Politiattest er obligatorisk.

Sentrale arbeidsoppgaver

 • Individuell klinisk undersøkelse, vurdering og behandling.
 • Følge pasienten på de arenaer som er nødvendig for et planlagt pasientforløp med god og helhetlig oppfølging.
 • Ledelse av bevegelsesgrupper.
 • Dokumentasjonsarbeid internt og eksternt.
 • Tverrfaglig bidrag i samarbeidet internt på instituttet og eksternt med ulike tjenester i primær- og spesialisthelsetjenesten.
 • Internkontroll- og HMS-arbeid internt.

Krav til kompetanse

 • Norsk autorisasjon som fysioterapeut.
 • Ønskelig med spesialist- og/eller A9-kompetanse i psykomotorisk fysioterapi.
 • Ønskelig med en plan for gjennomføring av primært masterutdanning, eller alternativt videreutdanning i PMF.
 • Klinisk kompetanse innenfor undersøkelse, vurdering og behandling, fortrinnsvis innen psykomotorisk fysioterapi.
 • Erfaring fra pasienter med psykiske og sammensatte lidelser.
 • Erfaring fra privat praksis med kommunal driftsavtale.
 • Erfaring fra tverrfaglig samarbeid på ulike nivå.
 • Erfaring med bevegelsesgrupper.
 • Gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, både med pasienter og helsepersonell.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne.
 • Fleksibilitet, engasjement og motivasjon.
 • Evne til å arbeide selvstendig.
 • Ønske og evne til å holde seg faglig oppdatert.
 • Utøvelse av fysioterapi på en måte som fremmer gode og helhetlige pasientforløp.

Personlig egnethet vil bli spesielt vektlagt. Dette innebærer evnen til refleksjon rundt egen rolle, samhandling, pasientforløp og ansvarsområder.

Ansettelse

Tilsettingen skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og avtaleverk. Lønn etter avtale i forhold til utdanning og praksis.

Politiattest må leveres i henhold til helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4. Politiattest skal ikke legges ved søknad, men fremskaffes etter at tilbud blir gitt, jf. politiregisterforskriften § 36-1 nummer 3

Språkkunnskaper

Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved språkprøvebevis minimum bestått nivå B2 (eller trinn 3 ved et universitet).

Intervju

Aktuelle søkere på driftstilskuddet må påregne intervju.

Offentlighet

Opplysninger om søker kan bli gjort offentlige selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlista, jamfør Offentlighetslovens § 25.

Søknad sendes

Alle som søker må levere fullstendig søknad og registrere all utdanning og arbeidserfaring i søknadsskjema.Søknader sendes via den elektroniske søknadsskjema knyttet til aktuell stilling - https://hadsel.easycruit.com