Vil du være vår fysioterapeut med 100% driftstilskudd i ett års tid?

Hattfjelldal kommune

Om stillingen:

Søknadsfrist: 02.10.2022.

Kontaktinfo: leder for enhet for helsetjenester, Britt Blaunfeldt Petersen tlf. 47 63 86 76 eller på e-post britt.inger.blaunfeldt.petersen
@hattfjelldal.kommune.no
eller til kommunalsjef for Helse- og omsorgsavdelingen Turi Thorsteinsen tlf. 75 18 48 52 eller på e-post turi.thorsteinsen@
hattfjelldal.kommune.no
.

Søk på stillingen

Vi har ledig et 100 % driftstilskudd fra og med 09.12.2022 til og med 31.10.2023 for privat fysioterapivirksomhet i Hattfjelldal kommune. Innehaver må ha sin drift i lokalene til den faste innehaveren av driftstilskuddet, som er eid av kommunen. Hattfjelldal fysioterapi består av kontorfellesskap med to fysioterapeuter i nyoppussede lokaler. Fysioterapeuten rapporterer direkte til leder for enhet for helsetjenester.

Er dette noe for deg?

For mer informasjon om Hattfjelldal kommune se www.fjelliv65.no eller www.velghattfjelldal.no.

Til orientering har Hattfjelldal kommune også ledig en fast 100% kombinasjonsstilling som fysioterapeut, frisklivskoordinator og arbeid innenfor habilitering/rehabilitering fra og med snarest.

Krav:

 • Norsk autorisasjon som fysioterapeut
 • Bred faglig kompetansen innen allmenn fysioterapi
 • Gode muntlige og skriftlige kunnskaper i norsk språk, tilsvarende minimum B2
 • Fysioterapeuten skal utøve sin virksomhet i nært samarbeid innehaver av et 50% driftstilskudd og med øvrige helsetjenester i kommunen hva gjelder målgruppe, behandlingstilbud og ventelister
 • Praksis skal drives i henhold til Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m., annen relevant helselovgivning, og på de vilkår som til enhver tid fremgår av ASA 4313
 • Innehaver av driftstilskuddet må påregne å bli pålagt fysioterapioppgaver som gir rett til refusjon fra Helfo.
 • Ved behov foreta hjemmebehandling
 • Førerkort klasse B

Vi ønsker:

 • Interesse for pasienter med omfattende og sammensatte plager
 • Ønskelig med erfaring fra privat praksis
 • Evne til å jobbe selvstendig og i team
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Er fleksibel og har evne til å arbeide selvstendig

Det gjøres oppmerksom på at det ved tilsetting vil bli lagt vekt på personlig egnethet og faglige kvalifikasjoner

Vi tilbyr:

 • 100% driftstilskudd
 • Et godt arbeidsmiljø med utfordrende oppgaver
 • Et godt fagmiljø
 • God pasienttilgang, og det er et godt samarbeid med kommunens legetjenester som er lokalisert i samme bygg.

Den som tilsettes i hjemmelen plikter i henhold til Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4 å levere gyldig politiattest før tiltredelse. Politiattesten skal ikke følge med søknaden.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Kommunen kan være behjelpelig med å finne bolig.

For nærmere og generelle opplysning om kommunen og avdelingen, kan du besøke vår hjemmeside på www.hattfjelldal.kommune.no

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til leder for enhet for helsetjenester, Britt Blaunfeldt Petersen tlf. 47 63 86 76 eller på e-post britt.inger.blaunfeldt.petersen@hattfjelldal.kommune.no eller til kommunalsjef for Helse- og omsorgsavdelingen Turi Thorsteinsen tlf. 75 18 48 52 eller på e-post turi.thorsteinsen@hattfjelldal.kommune.no.

Søknadsfrist: 02.10.2022.

Søknad med CV sendes enten elektronisk via våre hjemmesider www.hattfjelldal.kommune.no eller til Hattfjelldal kommune, O.T. Olsens vei 3a, 8692 Hattfjelldal.

Bekreftede kopier av vitnemål og attester bes fremlagt ved et intervju.

Powered by Labrador CMS