80% driftshjemmel – overdragelse i form av nedtrapping

Det blir fra 01.12.20 ledig 80% driftstilskudd ved Idrettsparken fysioterapi.

Om stillingen:

Søknadsfrist: 29.11.2020.

Søknaden merkes: 20/41108.

Det blir fra 01.12.20 ledig 80% driftstilskudd ved Idrettsparken fysioterapi, Hanne Hauglandsveg 14, i Haugesund etter følgende nedtrappingsplan:

40% per 01.12.19 og resterende 40% innen 01.09.21.

Overdragelsen av hjemmel skjer i henhold til ASA 4313 punkt 9, og tildeling vil skje på de vilkår som fremgår av ASA 4313 punkt 6.2.

Vi søker fysioterapeut med kompetanse og erfaring innen behandling av medfødte og ervervede nevrologiske skader og sykdommer. Det er en forutsetning med erfaring fra og interesse for rehabilitering.

De privatpraktiserende fysioterapeutene må ved behov påta seg hjemmebehandling og hjelpemiddelformidling av enklere hjelpemidler der dette inngår som et naturlig del av behandlingsforløpet.

Det er ønskelig med erfaring og interesse for drift av privat praksis. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Norsk autorisasjon som fysioterapeut er nødvendig, likeledes gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig.

Gyldig politiattest må fremlegges, jamfør Lov om Helsepersonell §20A.

Praksisen skal drives i henhold til Lov om helsetjenesten i kommunene og annen relevant helselovgivning og på de vilkår som fremgår av ASA 4313 slik den til enhver tid lyder.

Haugesund kommune har opprettet samarbeidsutvalg for fysioterapeuter, og jobber for felles forståelse og praksis i fagutøvelsen. Haugesund kommune har driftsavtale med 23 fysioterapeuter med til sammen 20,35 avtalehjemler.

For nærmere opplysninger ta kontakt med Idrettsparken fysioterapi ved Birgitta Bauge, telefon 984 63 363, eller seksjonsleder i Fysio- og ergoterapitjenesten Lise Lund Nygaard, telefon 52 74 40 63/954 73 923.

Skriftlig søknad vedlagt CV og kopi av autorisasjon sendes: Haugesund kommune v/ Fysio- og ergoterapitjenesten, Postboks 2160, 5504 Haugesund.

Eller på e-post: [email protected]