Profilstriper_3
Profilstriper_3

80% driftshjemmel – overdragelse i form av nedtrapping

Haugesund kommune

Om stillingen:

Søknadsfrist: 24.06.2021.

Kontaktinfo: Institutt for psykomotorisk fysioterapi ved Ingeborg Meling, telefon 478 56 512, eller seksjonsleder i Fysio- og ergoterapitjenesten Lise Lund Nygaard, telefon 954 73 923.

Søk på stillingen

Det blir fra 01.12.21 ledig 80% driftstilskudd ved Institutt for psykomotorisk fysioterapi, Breidablikgaten 149 i Haugesund etter følgende nedtrappingsplan:

- 40% per 01.10.21 og resterende 40% per 01.01.22.

Overdragelsen av hjemmel skjer i henhold til ASA 4313 punkt 9, og tildeling vil skje på de vilkår som fremgår av ASA 4313 punkt 6.2.

Arbeidsoppgaver:

Som fysioterapeut med driftstilskudd vil du utføre fysioterapitjenester på vegne av Haugesund kommune, og være en del av den kommunale helsetjenesten. Du må utøve fysioterapi på en måte som fremmer gode og helhetlige pasientforløp, der aktivitet og egenmestring står sentralt. Du må drive kunnskapsbasert fysioterapi i tråd med planer, prioriteringer og utfordringer i den kommunale helsetjenesten. De privatpraktiserende fysioterapeutene må påregne å ta på seg hjemmebehandling ved behov.

Kvalifikasjoner:

Vi søker fysioterapeut med bred kompetanse og erfaring innen fysioterapi, fortrinnsvis med kompetanse innen psykisk helse. Du må ha variert erfaring fra forskjellige pasientgrupper med psykiske og sammensatte lidelser. Instituttet har siden 1989 vært drevet med hovedvekt på psykomotorisk fysioterapi.

Norsk autorisasjon som fysioterapeut er nødvendig, sammen med gode muntlige og skriftlige norskkunnskaper.

Du bør ha erfaring fra tverrfaglig samarbeid, og ha god kjennskap til det norske helsevesenet.

Personlige egenskaper:

Vi søker deg som har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. Du må vise evne til refleksjon rundt egen rolle som fysioterapeut og ansvarsområder, samhandling og pasientforløp, og ta initiativ til faglig oppdatering og utvikling.

Gyldig politiattest må fremlegges, jamfør Lov om Helsepersonell §20A. Praksisen skal drives i henhold til Lov om helsetjenesten i kommunene og annen relevant helselovgivning og på de vilkår som fremgår av ASA 4313 slik den til enhver tid lyder.

Personlig egnethet og evne til å drive privat praksis vil bli vektlagt.

Leieavtalen i eksisterende lokaler utløper 31.12.21. Fysioterapeuten som får tildelt driftshjemmelen oppfordres sterkt til å samlokalisere seg med annet relevant helsepersonell ved utløp av gjeldende leieavtale.

Kontakt:

Haugesund kommune har opprettet samarbeidsutvalg for fysioterapeuter, og jobber for felles forståelse og praksis i fagutøvelsen. Haugesund kommune har driftsavtale med 22 fysioterapeuter med til sammen 20,35 avtalehjemler.

For nærmere opplysninger ta kontakt med Institutt for psykomotorisk fysioterapi ved Ingeborg Meling, telefon 478 56 512, eller seksjonsleder i Fysio- og ergoterapitjenesten Lise Lund Nygaard, telefon 954 73 923.

Søknadsfrist: 24.06.21.