50% Driftstilskudd fysioterapi

Vi har ledig driftsavtale 50%, 18 t/uke, ledig fra 01.02.21 i Kongsberg kommune.

Innhold i avtalen

Om stillingen:

Søknadsfrist: 25.11.2020

Kontaktperson: Anne Kari Skarbekk, tlf. +47 481 66 511

Hjemmeside: www.kongsberg.kommune.no

Søk på stillingen

Driftsavtalen er basert på leieavtale med Kongsberg Medisinske Treningssenter (KMT) (www.kongsberg-med.no) i Kongsberg kommune. KMT er Kongsbergs største treningssenter med nærmere 2500 medlemmer, ca 35 ansatte, 6 fysioterapeuter med driftsavtale med kommunen og 1 kiropraktor. Arealet er ca 1500 kvm med treningsaler med topp moderne utstyr for funksjonell trening og fysioterapibehandling. Gode muligheter for gruppetrening. KMT har fra 2010 vært en av 6 utvalgte fysioterapiklinikker i forskningsprogrammet FYSIOPRIM og er en Aktiv-A klinikk.

Krav og ønsker til deg

  • Klinisk bred erfaring og kompetanse fra allmennfysioterapi: Undersøkelse, funksjonsvurdering, aktiv behandling og rehabilitering.
  • Erfaring med allmennfysioterapi innenfor alle aldersgrupper, spesielt eldre.
  • Erfaring med pasienter med omfattende og sammensatte plager, herunder livsstilsykdommer, smertetilstander og lettere psykiske lidelser.
  • Erfaring med, og interesse for gruppebehandling.
  • At du driver kunnskapsbasert og faglig oppdatert praksis.
  • Jevnlig faglig oppdatering vil bli vektlagt
  • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner. og evne til å tenke tverrfaglig og helhetlig rundt pasientene.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Formelle kvalifikasjonskrav

Bachelor i fysioterapi med norsk autorisasjon.

Annet

Tildeling av avtalehjemmelen vil skje på de vilkår som fremgår av ASA 4313. Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved tildeling. Tilfredsstillende politiattest, egenerklæring tuberkulose og taushetserklæring må leveres før tiltredelse, i henhold til gjeldende regelverk.

Søknad

Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema. Vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig. Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju. Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i henhold til reglene i offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søkere vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.