Driftsavtale fysioterapi

Vi har ledig driftsavtale 76,67%, 27,6 t/uke, fra 01.08.21 i Kongsberg kommune

Innhold i avtalen

Om stillingen:

Søknadsfrist: 05.04.2021

Kontaktpersoner: Anne Kari Sigstad Skarbekk, tlf: 48166511

Søk på stillingen

Driftsavtalen er en del av en gruppepraksis på Klokkerbakken medisinske senter i Kongsberg kommune. Senteret ble etablert i 2001 i tidsmessige lokaler sentralt i Kongsberg. Det består av flere selvstendige enheter med ulike profesjoner som utfyller hverandre. I tillegg til fysikalsk avdeling inneholder senteret to legekontorer med i alt syv fastleger, en psykolog og en gynekolog. I den fysikalske avdelingen jobber det en psykomotorisk fysioterapeut, en barnefysioterapeut, to manuellterapeuter, (alle med driSftsavtale) i tillegg til en massasjeterapeut. Nå går barnefysioterapeuten av med pensjon.

Formelle kvalifikasjonskrav

  • Fysioterapeut med norsk autorisasjon.

Krav og ønsker til deg

  • Bred og relevant erfaring og kompetanse innen allmenn fysioterapi: Undersøkelse, funksjonsvurdering, aktiv behandling og habilitering/rehabilitering.
  • Du må ha erfaring med, eller videreutdanning i, fysioterapi for barn og unge. Oppgaver innenfor fysioterapi for barn og unge vil inngå som den del av avtalen, i samarbeid med andre privatpraktiserende fysioterapeuter og kommunalt ansatte fysioterapeuter.
  • At du har erfaring med, og interesse for å drive grupper, også rettet mot barn og unge.
  • Du kan forberede, motivere og hjelpe pasienter til å ta ansvar for egen helse.
  • At du driver kunnskapsbasert og faglig oppdatert praksis, og kan vise til kontinuerlig aktivitet innen faglig oppdatering.
  • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, og god evne til refleksjon rundt fysioterapeutens rolle og ansvarsområder, samhandling og pasientforløp.
  • Fysioterapeuten skal drifte sin praksis i henhold til kommunehelsetjenesteloven, og den til enhver tid gjeldende ASA 4313.
  • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Annet

Tildeling av avtalehjemmelen vil skje på de vilkår som fremgår av ASA 4313. Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved tildeling. Tilfredsstillende politiattest, egenerklæring tuberkulose og taushetserklæring må leveres før tiltredelse, i henhold til gjeldende regelverk.

Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved bestått språkprøve nivå B2 eller tilsvarende før evt ansettelse.

I henhold til gjeldende lov- og regelverk må signert taushetserklæring leveres før tiltredelse. For stillinger med krav om politiattest og egenerklæring tuberkulose/MRSA, skal også dette leveres før tiltredelse.

Søknad

Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema. Vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig. Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju.

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentleglova. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.