Driftstilskudd for fysioterapeut

Helse-Omsorg, Kongsvinger kommune

Om stillingen:

Søknadsfrist: 01.11.2021.

Kontaktinfo: Anne Christine Ringstad-Nerli, enhetsleder, 92025611, ingebjorg.skogli@
kongsvinger.kommune.no

Ingebjørg Skoglund, fysioterapeut, Fysio Syd, 95811759.

Søk på stillingen

Kongsvinger har vært by i over 150 år og kommunen har i dag ca.18 000 innbyggere og i vekst. Byen er regionsenter for 7 kommuner med vel 53.000 innbyggere. Kongsvinger ligger sentralt på Østlandet med reiseavstand under 1 time til Gardermoen og vel 1 time til Oslo og er grensekommune til Sverige.

Kommunen har fra 1.1.2022 ledig 100% driftstilskudd for fysioterapeut. Fysioterapeuten skal bidra i utviklingen av fysioterapitjenesten i kommunen i tråd med gjeldende lovverk, planer og utfordringer i kommunens helse- og omsorgtjenester. Det legges vekt på forebyggende arbeid og frisklivssatsing. Søker må ha kompetanse og interesse for videreutvikling av behandlingstilbud for grupper, særlig rettet mot eldre og personer med livsstilssykdommer. Ved behov må det påregnes tverrfaglig samarbeid og samhandling med andre kommunale ressurser for å få til gode overgangen mellom kommunale tjenester og privat praksis.

Den ledige hjemmelen er knyttet til Fysio Syd der det i dag jobber 4 fysioterapeuter. Instituttet ble etablert i 2007, ligger sentralt til i Kongsvinger sentrum i Tajevegen 1 med parkering og lett adkomst til lokalene. Instituttet har 5 behandlingsrom og flere treningssaler med apparater.

Arbeidsoppgaver

 • Gi et åpent fysioterapitilbud til befolkningen i Kongsvinger kommune.
 • Tilby individuell behandling og gruppetrening.
 • Utøve kunnskapsbasert fysioterapi.
 • Følge gjeldende prioriteringsnøkkel og samarbeide med øvrige fysioterapeuter, både private og kommunale om fordeling av pasienter.

Kvalifikasjoner

 • Fysioterapeut med norsk autorisasjon
 • Bred faglig kompetanse innen allmenn fysioterapi
 • Evne til å drive privat praksis
 • Kunnskap og erfaring innen smertemestring
 • Erfaring fra arbeid med eldre og rehabilitering, gjerne fra privat praksis
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner

Personlige egenskaper

 • Engasjert og motivert for kontinuerlig faglig oppdatering og utvikling
 • Lojal mot godkjente planer og avtaler i kommunen
 • Evne til samarbeid og koordinering vektes høyt
 • Endringsvillig, fleksibel og nytenkende

Personlig egnethet vektlegges særskilt

Annet

Fysioterapeut som tildeles driftstilskuddet skal drive sin virksomhet i henhold til vilkår i ASA 4303 og ASA 4313, samt kommunens behov og planer for fysioterapitjenester. Eventuelt oppgjør for praksisoverdragelse er kommunen uvedkommende og må avtales direkte med hjemmelsinnehaver Ingebjørg Skoglund, telefon 95811759.

Kongsvinger kommune ønsker å gjenspeile befolkningen for øvrig og være en mangfoldig organisasjon. Kvalifiserte kandidater uansett alder, kjønn eller etnisitet oppfordres til å søke.

Kommunen mottar alle søknader elektronisk. Vi henstiller søkere om å skrive søknadsbrev og CV direkte i søkeportalen og ikke legge disse som vedlegg.Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn til unntak, vil søkerlisten bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd. Dersom attester og vitnemål ikke legges ved den elektroniske søknaden, ber vi om at disse tas med til et eventuelt intervju.Vi gjør oppmerksom på at mailutvekslingen mellom deg og kommunen kan havne i søppelpost/spam/trash. Dersom du ikke mottar mail med bekreftelse på mottatt søknad kan dette være årsaken. Avsenderadressen vil være @webcruitermail.no.

Kongsvinger kommune ligger i Norges grønne hjerte med småbyens kvaliteter. Vi har et rikt idretts- og kulturliv og jobber for å videreutvikle et levende og urbant sentrum og et næringsliv i vekst. Mangfold, inkludering og livsmestring er også viktige elementer i vår strategi for å være en attraktiv kommune.

Powered by Labrador CMS