Kristiansund kommune har ledig to x 100 % driftstilskudd, ett for fysioterapeut og ett for manuellterapeut

Om stillingen:

Søknadsfrist: 01.08.2022

Kontaktinfo: Avdelingsleder Elisabeth Sjåvik, tlf. 97768415

elisabeth.sjavik@kristiansund.
kommune.no

Søk på stillingen

Kristiansund kommune har utarbeidet retningslinjer for samarbeid, fordeling og prioritering av pasienter mellom fastlønnede og selvstendig næringsdrivendes fysioterapivirksomhet med kommunal driftsavtale. Det stilles krav om fleksibilitet og at virksomhet rettes inn mot kommunens må- oppgaver og i hht lov- og forskrift. Minimum 1/5 av avtalt tid benyttes til prioriterte grupper. Kommunen vil i sin vurdering vektlegge tildeling av driftstilskudd til fysioterapeut som vil være med å ta et kollektivt ansvar for å videreutvikle den totale fysioterapitjenesten i Kristiansund kommune og innrettet sin fysioterapivirksomhet mot de områder kommunens innbyggere til enhver tid har behov for. Det forventes at tjenesteutøver har fokus på høy kvalitet i sin tjenesteyting, holder seg faglig oppdatert og driver en kunnskapsbasert praksis.

Kommunen har en økende andel eldre med sammensatte helseutfordringer, og dette utgjør en stor pasientgruppe som krever koordinerte og samhandlende tjenester. Driftstilskuddet har en sentral rolle i dette arbeidet.

Optima Helse har ledig driftstilskudd for manuellterapeut med tiltredelse fra d.d. eller etter avtale

Kvalifikasjonskrav:

 • norsk autorisasjon som fysioterapeut med videreutdanning i manuellterapi
 • kompetanse og erfaring innen nevrologiske tilstander, eldre og pasienter med sammensatte helseproblemer
 • erfaring fra drift av privat praksis

Personlige egenskaper:

 • god på relasjonsbygging med pasientene
 • gode samarbeidsevner og kommunikasjonsferdigheter
 • høy fleksibilitet
 • ønsker å bidra til videreutvikling av senteret i samarbeid med nåværende terapeuter

Fosna Fysikalske institutt har ledig driftstilskudd for fysioterapeut med tiltredelse 1.1.23.

Kvalifikasjonskrav:

 • Norsk autorisasjon som fysioterapeut
 • Bred kompetansebase, med erfaring innenfor langvarig/vedvarende smerte, geriatri, ortopedi, nevrologi, habilitering, svimmelhet/balanse
 • Erfaring fra drift av privat praksis

Personlige egenskaper:

 • God på relasjonsbygging med pasientene
 • Utøve en aktiv behandlingstilnærming til alle pasientkategorier
 • Ha helhetstanke rundt smertebehandling
 • Gode samarbeidsevner og evne til å være en lagspiller
 • Høy fleksibilitet og stor arbeidskapasitet
 • Bidra i daglig drift og videreutvikling av senteret i samråd med nåværende terapeuter

Søknad

Søknad sendes elektronisk via vårt rekrutteringssystem. Søkere som blir innkalt til intervju må ta med attesterte kopier av vitnemål og attester.

Kristiansund kommune ønsker mangfold, og vi oppfordrer kandidater som oppfyller kvalifikasjonskravene til å søke stilling hos oss, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming eller nasjonal/ etnisk bakgrunn.

Kommunen praktiserer meroffentlighet ved tilsettinger. Det innebærer at søkere må begrunne særskilt hvis en søknad ønskes unntatt offentlighet. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven, og søkeren vil bli kontaktet. Hvis det etter kommunens vurdering ikke foreligger en særskilt grunn, vil søker komme med på offentlig søkerliste.

Til din informasjon vil søkere til stillinger aldri bli bedt om å oppgi BankID i forbindelse med søknadsprosessen. Med andre ord må du aldri gi fra deg BankID informasjon i forbindelse med jobbsøking.SS

Powered by Labrador CMS