60 % driftstilskudd som fysioterapeut ved Svarstad fysioterapi

Larvik kommune

Om stillingen:

Søknadsfrist: 10.01.2021

Startdato: 01.06.2021

Kontaktinfo: Birgit Pedersen, avd.leder, 911 86 847

Søk på stillingen

Larvik kommune har ledig en kommunal driftsavtale for offentlig godkjent fysioterapeut, med evne til å drive fysioterapipraksis. Larvik kommune har 30,4 årsverk fordelt på 33 driftstilskuddsavtaler. Avtalehjemmelens størrelse er 60 % og er tilknyttet Svarstad Fysioterapi. Det forventes at vedkommende overtar virksomheten. Tildeling og overdragelse vil skje iht. ASA 4313. Praksisen skal drives i henhold til relevant helselovgivning og på de vilkår som fremgår av ASA 4313 av avtale mellom KS og NFF (ASA 4313) slik den til enhver tid lyder.

Svarstad fysioterapi har beliggenhet i Svarstad i Lågendalen. Instituttet har i dag to hjemler, en psykomotorisk fysioterapeut med 60 % driftstilskudd og 60 % generell fysioterapeutstilling (ledig). Instituttet er lokalisert i Ringveien i Svarstad; samme bygg som fastleger, helsesøster, kirkekontoret og kommunens service senter. Instituttet leier lokaler av Larvik kommune. Det er et rom med apparater, og 3 behandlingsrom.

Arbeidsoppgaver

Som fysioterapeut ved Svarstad fysioterapi forventes det at du behandler alle typer pasienter, både på instituttet og i hjemmet. Arbeidet vil bestå av undersøkelser og behandling av pasienter. Disse representerer et bredt spekter av plager og funksjonsnedsettelser. Pasientene henvender seg direkte eller er henvist fra fastleger, sykehus og andre fysioterapeutkolleger. Det forventes at aktuelle kandidater er kjent med politiske føringer for fremtidens kommunehelsetjeneste jf. samhandlingsreformen og primærhelsemeldingen. I tråd med dette legges det vekt på evne til å være med på å utvikle gode fysioterapitjenester for befolkningen i tråd med kommunens fremtidige behov. Hjemmelens virksomhet skal utøves i tett samarbeid med andre kommunale tjenester og andre aktuelle samarbeidspartnere.

Kvalifikasjoner

 • Du har norsk autorisasjon som fysioterapeut - HPR nummer skal oppgis
 • Du har fortrinnsvis erfaring fra og evne til å drive et fysioterapiinstitutt med driftstilskuddsavtale
 • Du tilbyr åpent og bredt behandlingstilbud til befolkningen.
 • Du følger pasienten på de arenaer og utøver fysioterapi som er nødvendig for et godt og helhetlig pasientforløp
 • Du har klinisk kompetanse innenfor undersøkelse, vurdering og behandling innenfor et spekter av de vanlige lidelser gjennom livsløpet.
 • Det vil være positivt med erfaring, videreutdannelse eller spesialisttittel i allmenn fysioterapi.
 • Du har gode skriftlig og muntlige norske språkferdigheter tilsvarende B2
 • Du har plettfri vandel og fremlegger politiattest før inngåelse av driftstilskuddsavtale
 • Du har gode datakompetanse.

Personlige egenskaper

 • Du har evnen til refleksjon rundt egen rolle, samhandling, pasientforløp og ansvarsområder.
 • Du er ryddig, strukturert og kan overholde gitte frister.
 • Du har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.

Annet

Med driftstilskuddsavtale i Larvik kommune bidrar du til å løse viktige samfunnsoppdrag. Vi har ansvaret for tjenester som er helt sentrale i hverdagen til våre innbyggere. Byutvikling, barnehage, skole, helse, kultur, vann og brann – for å nevne noe. En stor kommune som Larvik tilbyr solide fagmiljøer, fokus på innovasjon og utvikling, og en mangfoldig prosjektportefølje – fra de helt store i hundremillionersklassen til de små og mer hverdagslige, en jobb med mening. Med mulighet til å utgjøre en forskjell. Det kan vi garantere at du får hos oss.

Den kommunale arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen, kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste, selv om søkeren har bedt om anonymitet. Dette blir du så fall varslet om. Søknad sendes elektronisk innen fristen via Webcruiter.

Larvik kommune har et areal på 813 km² og over 47.000 innbyggere. Med 3700 ansatte er vi en av de største arbeidsgiverne i Vestfold.

Larvik er en kulturkommune, en havneby og et populært reisemål med fantastisk kystlinje, urbane muligheter og sjarmerende tettsteder. Her er det kort vei til både natur og kultur, nabobyene i Vestfold og Telemark og til den store verden via Torp flyplass.

Larvik har et solid næringsliv og et omfattende tilbud innen kultur, friluftsliv og rekreasjon. Hos oss er mulighetene mange og ambisjonene store. Derfor trenger vi dyktige medarbeidere som vil være med å bygge fremtidens Larvik.