70 (90) % driftstilskudd som fysioterapeut med videreutdannelse i psykomotorisk fysioterapi

Larvik kommune

Om stillingen:

Søknadsfrist:31.01.2021 Arbeidsgiver:Larvik kommune Stillingstittel:70 (90) % driftstilskudd som fysioterapeut med spesialisering i psykomotorisk fysioterapi

Larvik kommune har ledig en kommunal driftsavtale for offentlig godkjent fysioterapeut med spesialisering i psykomotorisk fysioterapi. Larvik kommune har 30,4 årsverk fordelt på 33 driftstilskuddsavtaler. Avtalehjemmelens størrelse er 70 % og er tilknyttet Heyns fysikalske institutt. Avtalen vil utvides med 20% fra 01.09.2021, til sammen 90%. Det forventes at vedkommende overtar avtalen, tildeling og overdragelse vil skje iht. ASA 4313. Praksisen skal drives i henhold til relevant helselovgivning og på de vilkår som fremgår av ASA 4313 av avtale mellom KS og NFF (ASA 4313) slik den til enhver tid lyder.Heyns fysikalske institutt ligger sentralt i Larvik, med god infrastruktur og bussholdeplass rett utenfor instituttet i Nansetgata. Instituttet er organisert som gruppepraksis, med 5 fysioterapeuter med hovedsakelig generell fysioterapi og noe spesialkompetanse på nevrologi. Instituttet utfører klinisk fysioterapi både på instituttet og hjemme hos brukerne, samt gruppebehandling for spesielt slag- og lungepasienter. Instituttet har gode lokaler og moderne treningsutstyr. Instituttet er universelt utformet med 7 behandlingsrom og 90 kvm treningsrom. Instituttet har et stabilt godt miljø med god trivsel og motivasjon som forsett.

Arbeidsoppgaver

Som fysioterapeut ved Heyns fysikalske institutt forventes det at du behandler alle type pasienter med behov for psykomotorisk fysioterapi, både på instituttet og i hjemmet. Arbeidet vil bestå av undersøkelser og behandling av pasienter. Disse representerer et bredt spekter av plager og funksjonsnedsettelser. Pasientene henvender seg direkte eller henvises fra fastleger, sykehus og andre fysioterapeutkollegaer. Det forventes at aktuelle kandidater er kjent med politiske føringer for fremtidens kommunehelsetjeneste jf. samhandlingsreformen og primærhelsemeldingen. I tråd med dette legges det vekt på evne til å være med på å utvikle gode fysioterapitjenester for befolkningen i tråd med kommunens fremtidige behov. Hjemmelens virksomhet skal utøves i tett samarbeid med andre kommunale tjenester og andre aktuelle samarbeidspartnere.

Kvalifikasjoner

 • Du har norsk autorisasjon som fysioterapeut - HPR nummer skal oppgis.
 • Du har videreutdanning i psykomotorisk fysioterapi.
 • Det er ønskelig med erfaring fra psykomotorisk gruppebehandling.
 • Du har fortrinnsvis erfaring fra og evne til å drive et fysioterapiinstitutt med driftstilskuddsavtale.
 • Du tilbyr åpent og bredt behandlingstilbud til befolkningen.
 • Du følger pasienten på de arenaer som er nødvendig for et planlagt, godt og helhetlig pasientforløp.
 • Du har klinisk kompetanse innenfor undersøkelse, vurdering og behandling innenfor et spekter av de vanlige lidelser gjennom livsløpet.
 • Du har gode skriftlig og muntlige norske språkferdigheter tilsvarende B2.
 • Du har plettfri vandel og fremlegge politiattest før inngåelse av driftstilskuddsavtale.

Personlige egenskaper

 • Du har evnen til refleksjon rundt egen rolle, samhandling, pasientforløp og ansvarsområder.
 • Du er ryddig, strukturert og kan overholde gitte frister.
 • Du har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.
 • Du har gode datakompetanse.

Annet

Som ansatt i Larvik kommune bidrar du til å løse viktige samfunnsoppdrag. Vi har ansvaret for tjenester som er helt sentrale i hverdagen til våre innbyggere. Byutvikling, barnehage, skole, helse, kultur, vann og brann – for å nevne noe. En stor kommune som Larvik tilbyr solide fagmiljøer, fokus på innovasjon og utvikling, og en mangfoldig prosjektportefølje – fra de helt store i hundremillionersklassen til de små og mer hverdagslige. En jobb med mening. Med mulighet til å utgjøre en forskjell. Det kan vi garantere at du får hos oss.

Den kommunale arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste, selv om søkeren har bedt om anonymitet. Dette blir du så fall varslet om. Politiattest må fremlegges før tilsetting. Søknad sendes elektronisk innen fristen via Webcruiter.