Driftstilskudd for fysioterapeut - overtagelse i form av nedtrapping

Enhet for tverrfaglig helse, Lillesand kommune

Om stillingen:

Søknadsfrist: 30.09.2021

Kontaktpersoner: Sverre Refsnes,

enhetsleder, 91510954, sverre.refsnes@lillesand.kommune.no

Jornunn Mathisen Esperaas, fysioterapeut, 48515096,

fysio.jorunn@hotmail.com

Søk på stillingen

For offentlig godkjent fysioterapeut er det ledig nedtrappingsavtale i full driftshjemmel for fysioterapeut. Nedtrappingen innebærer en forskuttert overdragelse og er planlagt. Iverksatt ved 40% nedtrapping høsten 2021, 10% nedtrapping fra høsten 2022, ytterligere 10% nedtrapping fra høsten 2023, 20% nedtrapping fra høsten 2024, og full overdragelse (100%) fra høsten 2025. Lillesand Fysikalske Institutt inneholder to hele driftsavtaler. Lillesand fysikalske institutt arbeider ut fra kunnskapsbasert praksis og har et særskilt fokus på rehabilitering. Det jobbes mye med gruppetrening. Det er viktig med egenmestring og oppmuntring til fysisk aktivitet for de ulike pasientgruppene Det er allmenn fysioterapi med muskel/skjelettlidelser, revmatiske plager, nevrologiske diagnoser og psykosomatiske plager. Instituttet holder Aktiv A kurs 4-6 ganger i året. Aktiv A programmet er en nasjonal modell for behandling av pasienter med lett til moderat kne og hofteartrose. Lillesand fysikalske institutt har hjerte og lungetreningsgruppe to ganger i uken. Viktig med sekundærforebyggelse av pasienter med hjerte og lungesykdom for å forbedre fysisk form og bedre livskvalitet. Det er også individuell pasientbehandling.

Søknadsfrist: 30.09.2021 , 100 % heltid, fast stilling

Arbeidsoppgaver

 • Klinisk fysioterapipraksis med vurdering, opptrening og behandling av alle pasient- og aldersgrupper ved instituttet
 • Tilby gruppetrening innen områder hvor det sees behov blant kommunens innbyggere. Fysioterapeuten skal yte sine tjenester i et forløpsperspektiv og tjenestetilbudet skal ses i en større helhet.
 • Kursvirksomhet

Kvalifikasjoner

 • Fysioterapeut med norsk autorisasjon
 • Erfaring fra privat praksis
 • Det er ønskelig med kompetanse for, og erfaring med gruppetrening.
 • Kompetanse om hjerte og lungetrening

Personlige egenskaper

 • Det legges stor vekt på personlig egnethet som evne til samarbeid og koordinering.
 • Ha gode kommunikasjonsevner skriftlig og muntlig.
 • Være endringsvillig, fleksibel og nytenkende.
 • Kunne se muligheter i samarbeid med kommunen om tilbud og tjenester til kommunens innbyggere.
 • Faglig engasjert og motivert for kontinuerlig faglig oppdatering og utvikling.

Gyldig politiattest må fremlegges, jamfør Lov om Helsepersonell §20A. Praksisen skal drives i henhold til Lov om helsetjenesten i kommunene og annen relevant helselovgivning og på de vilkår som fremgår av ASA 4313.

Om arbeidsgiver

Har du lyst til å jobbe i en kommune som har som mål å være en fremtidsrettet serviceorganisasjon for innbyggere og turister? Vi er opptatt av arbeidsmiljø og bedriftskultur og jobber etter følgende verdier: åpenhet – respekt – humor.

Lillesand kommune praktiserer meroffentlighet, jf. Offentleglova § 11. Offentlig søkerliste vil normalt inneholde navn på samtlige søkere. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak, jf. Offentleglova § 25. Ønsker du å bli unntatt offentlig søkerliste så henvend deg til kontaktperson i annonsen.

For stillinger som arbeider direkte med barn, må det foreligge tilfredsstillende politiattest, jf. Barnevernloven § 6-10, opplæringslova § 10-9 og barnehageloven § 20. Krav om tilfredsstillende politiattest gjelder også for ansatte som yter tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven, jf. § 5-4.

Powered by Labrador CMS