Fysioterapeut med 50% driftstilskudd

Hommelvik fysioterapi, Malvik kommune

Om stillingen:

Søknadsfrist: 02.01.2022

Kontaktinfo: Åshild Johansen, virksomhetsleder, Helse og rehabilitering. Mob: 452 74 068.

ashild.johansen@malvik.kommune.no

Søk på stillingen

Vi søker en fremtidsrettet og utviklingsorientert fysioterapeut til ledig 50 % hjemmel ved Hommelvik fysioterapi.

Om stillingen

Malvik kommune har ledig et 50% driftstilskudd for fysioterapeut ved Hommelvik fysioterapi. Her vil en kunne jobbe i gruppepraksis med totalt to fysioterapeuter. Hommelvik fysioterapi er lokalisert ved Malvik Senter på Sveberg, og der kan en gjennomføre behandling i behandlingsrom og treningssal. Det er organisert som et delt fellesskap/kontorfellesskap med felles ansvar for utgifter.

Arbeidsoppgaver

Du må tilby behandling innen fysioterapi både individuelt og i gruppe. Det forventes at du utfører din virksomhet i samsvar med andre kommunale tjenester og aktuelle samarbeidspartnere og i henhold til aktuelle lover og avtaleverk. Hjemmelen skal utøves i henhold til enhver tid gjeldende ASA 4313.

Det blir arrangert minimun to SU - samarbeidsutvalgsmøter årlig.Tildeling og overdragelse av hjemmelen vil skje etter rammeavtalens bestemmelse, gjeldende lover og forskrifter. Dette gjelder blant annet også goodwill og overtakelse av utstyr.

Kvalifikasjonskrav

Offentlig godkjent fysioterapeut med norsk autorisasjon.

Ønsket praksis: Bred kompetanse innen almen fysioterapi.

Personlige egenskaper

  • Interesse og evne til å holde seg faglig oppdatert og tilegne seg nødvendige kompetanse i jobben
  • Ha erfaring og interesse for å drive grupper
  • Være faglig engasjert og vise initiativ
  • Ha gode kommunikasjonsevner både muntlig og skriftlig
  • Være ansvarsbevisst og ha gode samarbeidsevner
  • Ha evne til å jobbe målrettet og selvstendig
  • Være fleksibel og løsningsorientert

Personlig egnethet vil bli vektlagt, du må passe inn i miljøet.

Vi tilbyr

  • En stilling der du får jobbe med varierte problemstillinger i et tverrfaglig miljø.
  • Godt arbeidsmiljø med basis i våre verdier: Åpen – nyskapende – samhandlende

Om oss

Åpen – Nyskapende - SamhandlendeMalvik kommune er sentralt plassert i Trøndelag mellom Trondheim og Stjørdal. Hver dag arbeider omlag 1000 medarbeidere med å gi kommunes innbyggere gode helse- og velferdstjenester, utviklende oppvekstmiljø, et godt nærmiljø og rikt kulturliv. Vi har et aktivt idrettsmiljø og utmerkede friluftsområder. Kommunen er i sterk vekst med god tilgang på boligtomter og et næringsliv i utvikling. Malvik kommune er fremtidsrettet og samarbeider tett med forskningsmiljøet i Trøndelag. Administrasjonssenteret ligger i Hommelvik, og kommunen har i tillegg tettstedene Vikhammer og Sveberg, hvor en har gode kommunikasjonsmuligheter, med kort avstand til flyplass, jernbane og E6. Malvik kommune ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte søkere til å søke, uansett alder, etnisitet og funksjonsnedsettelser. Som medarbeider i Malvik kommune, blir en tatt med i et spennende og inkluderende fellesskap.Kommunens helse og velferdstilbud skal i møte med innbyggere og samarbeidspartnere fokusere på helhet, sammenheng, mestring og muligheter, og jobbe for at tjenestetilbudet som ytes er riktig og koordinert.

Alle innbyggere har et grunnleggende ansvar for eget liv og helse, kommunene har en viktig rolle i å bistå med veiledning, tilrettelegging - og sørge for gode, forsvarlige tjenester til de som trenger dette.Helse- og rehabilitering er en tverrfaglig enhet hvor flere ulike profesjoner, fagarbeidere og assistenter samarbeider i det daglige med bruker og pårørende for å gi ett best mulig tilbud til innbyggerne i Malvik kommune. Vi tilbyr tjenester innen omsorgsboliger, behandling og pleie, dagtilbud, fysioterapi og kreft koordinator. Vi har lokaler ved Hommelvik helsetun og Vikhammer helsetun, Stasjonsveien 20.

Vi har tre fysikalske institutt; Hommelvik fysioterapi, Saksvik klinikken og Malvik helsesenter.

Powered by Labrador CMS