Driftsavtale for fysioterapeut

Melhus Fysioterapiklinikk

Om stillingen:

Søknadsfrist: 17.02.2021.

Kontaktinformasjon: Heidi Dahlen Moen, avdelingsleder, 95027370. Morten Kvande, fysioterapeut, Melhus Fysioterapiklinikk , 91362094.

Søk på stillingen

Melhus kommune har ledig kommunal driftsavtale for offentlig godkjent fysioterapeut. Avtalehjemmelens størrelse tilsvarer 50 % driftstilskudd og praksisen er lokalisert ved Melhus Fysioterapiklinikk, Thoragården, Melhusvegen 505, 7224 Melhus.

Melhus Fysioterapiklinikk har totalt 7 fysioterapeuter som har driftsavtale med Melhus kommune. Klinikken ligger sentralt plassert i Melhus sentrum, med moderne lokaler og godt utstyrt treningssal.

Tildeling og overdragelse av avtalehjemmelen vil skje på de vilkår som fremgår av ASA 4313. Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved tildeling. Politiattest må leveres før tiltredelse, i henhold til gjeldende regelverk.

Bli med og utgjør en forskjell i Melhus! Velkommen som søker!

Arbeidsoppgaver

Praksis skal drives i henhold til relevant lovgivning og på de vilkår som fremgår av ASA 4313 slik den til enhver tid lyder. Dette innebærer kunnskapsbasert undersøkelse og vurdering, individuell- og gruppebehandling, samt rehabilitering. Fysioterapeuten skal ha et åpent behandlingstilbud til hele befolkningen. Det forventes at hjemmelsinnehaver samarbeider tett med andre aktuelle instanser og følger opp pasienter på de arenaer som er nødvendig for et godt pasientforløp med god og helhetlig behandling, som hjemmebehandling og gruppetrening. Det er ønskelig at ny hjemmelsinnehaver bidrar til fagutvikling i fysioterapitjenesten, på klinikken og for seg selv. Kommunen er praksisarena og det oppfordres derfor til veiledning av fysioterapistudenter i praksis.

Kvalifikasjoner

  • Offentlig godkjent fysioterapeut med norsk autorisasjon, gjerne med relevant videreutdanning.
  • Evne til å drive selvstendig næringsdrivende fysioterapipraksis med avtalehjemmel.
  • Bred erfaring og kunnskap innen allmenn fysioterapi, herunder kompetanse til å jobbe med en bred og variert pasientgruppe når det gjelder alder og diagnoser.
  • Kompetanse innen hjerte/lungeproblematikk, kreftrehabilitering/onkologi og Aktiv A (artrose) er ønskelig.
  • Erfaring med tverrfaglig samarbeid og veiledning.

Aktuelle kandidater forventes å gjøre godt rede for sin samlede erfaring og kompetanse, sine faglige interesseområder og planer for videre faglig utvikling. Melhus kommune vektlegger tjenesteutvikling og samhandling for å møte utfordringene i tiden som kommer. Det legges vekt på kandidatenes ønske om å være med å utvikle kunnskapsbaserte fysioterapitjenester for befolkningen i tråd med kommunens fremtidige behov. Aktuelle kandidater må kunne beskrive dette i sin søknad.

Personlige egenskaper

  • Gode evner til relasjonsbygging, kommunikasjon og samarbeid.
  • Selvstendighet og fleksibilitet.
  • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Med ca. 16.700 innbyggere er Melhus den sjette største kommunen i Trøndelag, og vi opplever stadig befolkningsvekst. Vår sentrale beliggenhet, våre gode kommunikasjonsforbindelser og umiddelbare nærheten til Trondheim gjør oss til en attraktiv jobb- og bostedskommune for hele regionen.

Vi har syv tettsteder; Hovin, Lundamo, Ler, Kvål, Melhus, Korsvegen og Gåsbakken, hvor det legges til rette for vekst og utvikling. Næringslivet preges av landbruk, handelsvirksomhet samt offentlig og privat tjenesteyting. Viktig infrastruktur som jernbane og E6 går tvers gjennom kommunen.

Melhus kommune er en viktig samfunnsaktør med mange og varierte oppgaver knyttet til tjenesteproduksjon og forvaltning. Vi er en IA-bedrift, og titulerer oss selv som både modig og mangfoldig. Våre medarbeidere skal representere hele Norges befolkning, og vi ønsker oss ansatte med forskjellig alder, kjønn og bakgrunn.