Fysioterapeut - driftsavtale

Øystre Slidre kommune

Om stillingen:

Søknadsfrist: 08.09.2021

Startdato: 01.10.2021

Kontaktinfo: Marie Bjørneseth, avdelingsleiar 46941295

Søk på stillinga

Øystre Slidre kommune har ledig 50 % driftstilskot ved Øystre Slidre Fysioterapi frå 01.10.2021/snarast.Vi søker ein fagleg engasjert fysioterapeut med kompetanse og erfaring innan allmenn fysioterapi. Fysioterapiinstituttet er godt etablert med god pasienttilgang.

Arbeidsoppgåver

 • Utøve allmenn fysioterapi i samsvar med kommunen sine gjeldande prioriteringar
 • Ved behov skal brukarar få tilbod om fysioterapi i sin eigen heim/på sin arena
 • Delta i tverrfagleg samarbeid og på samarbeidsmøter med fysioterapeutar og andre samarbeidspartnarar

Kvalifikasjonar

 • Fysioterapeut med norsk autorisasjon
 • Gode munnlege og skriftlege norskkunnskapar
 • Kompetanse og erfaring innan allmenn fysioterapi
 • Ønskeleg med erfaring med sjølvstendig næringsdrift og refusjonsrett
 • God kunnskap om lov om kommunale helse- og omsorgstenester og annan relevant helselovgiving
 • God kunnskap om ASA 4313 og Forskrift om funksjons- og kvalitetskrav for fysioterapeutar med kommunal driftsavtale
 • Erfaring med tverrfagleg samarbeid
 • Førarkort

Personlege eigenskapar

 • Evne til å jobbe sjølvstendig, imøtekomande og empatisk i møte med pasientar
 • Ansvarsbevisst
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Fagleg trygg, ydmyk og open for din rolle i tverrfagleg samarbeid
 • Fleksibel i forhold til arbeidsoppgåver og endringar
 • Løysingsorientert og framtidsretta
 • Fagleg engasjert og motivert for kontinuerleg oppdatering og utvikling
 • Ynskje å bidra til utvikling av fysioterapitenesta i kommunen

Avtaleheimelen er regulert av ASA 4313 slik den til ei kvar tid lyder.

Personleg eignaheit vert tillagt stor vekt

Det er krav til politiattest etter helse- og omsorgstjenesteloven §5-4.

Kan du tenkje deg ein spanande og utfordrande jobb i kombinasjon med: ein natur som inviterer til topp-tur i Jotunheimen? Sti- og terrengsykling? Klatring? Lang skisesong? Milevis med skiløyper? Uendeleg med stiar og rike moglegheiter for jakt og fiske?

Dette finn du særleg rett utforbi døra på Beitostølen, men også i resten av kommunen.

Øystre Slidre er ein kommune med vekst i folketalet og med mange spanande arbeidsplassar. Kommunen har full barnehagedekning, god skule og eit aktivt og variert kulturliv. Nytt helsetun vart teke i bruk i 2021. Gode handelstilbod finn ein både i kommunen og rundt regionsenteret Fagernes.

Powered by Labrador CMS