Ledig driftstilskudd for fysioterapeut

Sortland kommune - Sortland Fysioterapi og Manuell Terapi AS

Om stillingen:

Søknadsfrist: 30.09.2021.

Kontaktinfo: Kristin Dahlmo, mob: 930 17 828.

Søk på stillingen

Sortland kommune har ledig individuell avtale om 100% driftstilskudd for fysioterapeut. Avtalen er knyttet til Sortland Fysioterapi og Manuell Terapi AS.

Driftsavtale inngås med opptrapping av virksomheten i tråd med fastsatt nedtrappingsplan og med full overtakelse fra 08.06.2022.. Driftstilskuddet vil i hovedsak være knyttet til barnefysioterapi for aldersgruppen 0-18 år.Sortland Fysioterapi og Manuell Terapi AS er en gruppepraksis med 1 manuellterapeut og 5 fysioterapeuter, hvorav 4 driftstilskudd er organisert i en selskapsavtale. I tillegg er det ansatt sekretær. Instituttet tilbyr manuellterapi, barnefysioterapi, onkologi-/ lymfødembehandling, idrettsskadebehandling, ortopedi og medisinsk rehabilitering. Instituttet har en godt utstyrt treningssal og 6 separate kontor/behandlingsrom. Instituttet er tilknyttet Helsenett med elektronisk samhandling og har god pasienttilgang.

Kvalifikasjonskrav:

  • Norsk autorisasjon som fysioterapeut
  • Erfaring og /eller videreutdanning innen barnefysioterapi
  • Kompetanse ift. hjelpemiddelvurdering og søknadsprosess
  • Kompetanse og erfaring i kunnskapsbasert vurdering, behandling og oppfølging innen et bredt spekter av pasientgrupper som henvises til instituttet
  • Erfaring fra arbeid i privat praksis
  • Førerkort klasse B
  • Politiattest, ikke eldre enn 3 mnd

Det må påregnes at noe oppfølging av pasienter skjer i skole og barnehage.

Personlige egenskaper og arbeidsoppgaver:

Det søkes etter fysioterapeut som ønsker å utvikle gode fysioterapitjenester i tråd med kommunens framtidige behov. Jevnlig faglig oppdatering forutsettes. Godt samarbeid og kommunikasjon ift kolleger og øvrig helsetilbud er viktig. Profesjonell, men relasjonsskapende i forholdet pasient/terapeut. Fysioterapeuten må delta på tverrfaglige samarbeidsmøter og delta på utarbeidelse av individuell plan ved behov.

Språkkunnskaper:

God norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Andre opplysninger:

Tildeling av avtalehjemmel og overdragelse av fysioterapivirksomhet gjøres etter ASA 4313. Praksisen skal drives i hht lov om helsetjenester i kommunene og annen relevant helselovgivning, og på de vilkår som framgår av ASA 4313 slik den til enhver tid lyder.

Powered by Labrador CMS