Stord kommune
Stord kommune

Fysioterapipraksis 100% med driftstilskot

Sagvåg Fysikalske Institutt

Om stillingen:

Søknadsfrist: 01.02.2023.

Kontaktinfo: noverande eigar Joost Lommelaars T. 53494572, E-post: sagvaagfysikalske@gmail.com, kommunalsjef Anne Karin Fossdal E-post: anne.karin.fossdal@
stord.kommune.no
eller kommuneoverlege Petra Turet Olsen E-post: petra.turet.olsen@
stord.kommune.no
eller tlf. 53496600 (sentralbord).

Søk på stillingen

Kommunen har vel 19 000 innbyggjarar. Det er stor og variert aktivitet både i arbeidsliv og for fritid. Me har eit rikt kulturliv og det er gode vilkår for idretts- og friluftsliv. Her er flott natur med skog, sjø, vatn og fjell som ligg nær til for trivelege opplevingar og aktivitetar ute. Det er god kommunikasjon til Haugesund, Stavanger og Bergen. Barnehagar og skuleverket har god kvalitet. Me har m.a. vidaregåande skular, allmenn- og førskulelærar-, sjukepleiar- og ingeniørutdanning. Stord sjukehus er lokalsjukehuset for 50000 innbyggjarar i regionen Sunnhordland. Me har eit rikt kulturliv med nærare 300 organisasjonar og det er gode vilkår for idretts- og friluftsliv.

Fysioterapiteneste i Stord kommune består av kommunalt tilsett fysioterapeutar og private fysioterapeutar med driftsavtale. Det er ledig fysioterapipraksis frå 01.07.23 med 100 % kommunal driftsavtale.

Sagvåg Fysikalske Institutt har blitt drifta av innehavar i Sagvåg i 33 år som solopraksis, dei siste 25 år frå noverande adresse i Sagvågsbrekko 22 i sentrum av Sagvåg. Bygget er tilrettelagt for drift av fysikalsk institutt, har lett tilgjengelegheit med buss, ligger på bakkenivå med gode parkerings moglegheiter. Instituttet har 2 store behandlingsrom, treningssal med diverse utstyr, ekspedisjon og avskilt venterom, toalett/dusj og privat kontor. Det er god pasient tilgang frå hele kommunen og nabo kommunane med overvekt av pasientar frå bydelen Sagvåg med omkrins.

Verksemda må vera med på å gje eit heilskapleg tilbod til folk i kommunen. Heimelen skal drivast etter gjeldande lovverk, avtaleverk for fysioterapeutar og planar som vert utvikla for Stord kommune.

Kvalifikasjonar

  • Norsk autorisasjon som fysioterapeut
  • Gode norskkunnskapar, munnleg og skriftleg
  • Fagleg kompetanse, erfaring og interesse innan generell fysioterapi
  • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.

Overtaking skal følgja Rammeavtalen ASA 4313. Det må leggjast fram politiattest ved oppstart. Dersom søkjar ynskjer å verta unnateke frå offentleg søkjarliste, må det grunngjevast. Opplysningar om søkjaren kan bli offentleggjort, sjølv om søkjar har bedt om ikkje å verta oppført på søkjarlista. Søkjaren vert varsla dersom ynskje om reservasjon ikkje vert teke til fylgje.

Nærare opplysningar hjå noverande eigar Joost Lommelaars T. 53494572, e-post: sagvaagfysikalske@gmail.com, kommunalsjef Anne Karin Fossdal, e-post: anne.karin.fossdal@stord.kommune.no eller kommuneoverlege Petra Turet Olsen,e-post: petra.turet.olsen@stord.kommune.no eller tlf. 53496600 (sentralbord).

Søknadsfrist: 01.02.2023

Søknadslenke: Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS