50% driftsavtale Vestby fysikalske institutt AS

Vestby kommune

Om stillingen:

Søknadsfrist: 20.03.2023

Stillingsprosent: 50%

Type stilling: Fast stilling

Arbeidssted: Vestby fysikalske institutt AS

Tiltredelsesdato: Snarest

Søk på stillingen

Vestby kommune søker fysioterapeut i 5o% i til driftsavtale ved Vestby fysikalske institutt AS

Driftsavtalen er tilknyttet Vestby fysikalske institutt AS. Instituttet har totalt 6 fysioterapeuter med 5,82 avtalehjemler. Avtalen er en deltidshjemmel i tråd med kommunens behov, og passer for fysioterapeut med ønske om deltidshjemmel.

Arbeidsoppgaver:

 • Fysioterapeuten skal drive sin praksis i.h.t. kommunehelsetjenesteloven, avtaleverk for fysioterapeuter (ASA 4303 og 4313) og planer for helse- og velferd i kommunen.
 • Undersøkelse, vurdering og behandling både individuelt og i grupper.
 • Utøve kunnskapsbasert fysioterapi der kompetanse innen muskel-/skjelettlidelser, livsbelastende plager, og smertebehandling legges til grunn for tiltak.
 • Helhetlig oppfølging av pasienter med sammensatte lidelser.
 • Fysioterapeuten skal aktivt bidra til utvikling av fysioterapitjenesten i kommunen.
 • Fysioterapi utført i brukers hjem og nærmiljø kan påregnes,og det forventes at utøver følger pasienten på arenaer som er nødvendig for god og helhetlig oppfølging.
 • Fysioterapeuten skal aktivt bidra til utvikling av fysioterapitjenesten i kommunen.
 • Erfaring i arbeid med alle aldersgrupper, og behandling og rehabilitering i hele livsløpet.
 • Følge gjeldende prioriteringsnøkkel for fysioterapitjenesten.
 • Årsmelding og annen rapportering etter forespørsel fra kommune eller samarbeidsutvalg.

Dine kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon som fysioterapeut. Beherske norsk språk skriftlig og muntlig.
 • Erfaring fra privat praksis og ønske om å samarbeide med annen kommunal helsetjeneste.
 • Kunnskap og erfaring innen allmenn fysioterapi, og kunnskap om helhetlig og evidensbasert behandling av ulike pasientgrupper.
 • Kunnskap og erfaring innen rehabilitering og behandling av pasienter med sammensatte helsetilstander.
 • Kompetanse og erfaring innen smerteforståelse og -behandling.
 • Relevant videreutdanning vil bli vektlagt.
 • Erfaring med, og interesse for, å holde gruppetimer.
 • Det vil være en fordel om søker har spesiell kompetanse innen moderne, forskningsbaserte treningsprinsipper.
 • Kjennskap til helselovgivning og EPJ.
 • Førerkort klasse B.

Personlige egenskaper:

 • Det stilles høye forventninger til kandidatenes refleksjon rundt fysioterapeutens rolle og ansvarsområder, samhandling og pasientforløp.
 • Evne til samarbeid og kommunikasjon.
 • Fleksibel og løsningsorientert.
 • Stor arbeidskapasitet og evne til å jobbe selvstendig er egenskaper som vil bli vektlagt.
 • Personlig egnethet vil bli vektlag.

Vi kan tilby:

 • Godt arbeidsmiljø og engasjerte kollegaer.
 • Varierte og spennende arbeidsoppgaver.
 • Stor paientpågang.
 • Fokus på faglighet og forbedringsarbeide kollektivt og individuelt.

Kontaktperson Vestby fysikalske institutt AS: Elin Røkke, mobil 977 59 630.

Den som tildeles tilskudd må legge frem tilfredsstillende politiattest før tiltredelse. Ifølge forskrift om tuberkulosekontroll har hjemmelsinnehaver, i særskilte tilfeller, plikt til å levere dokumentasjon på tuberkuloseundersøkelse før tiltredelse, informasjon om dette vil følge i et eventuelt tilbud om stilling.

Søknaden må sendes via elektronisk søknadsskjema. Vi gjør oppmerksom på at CV benyttes ved utvidet søkerliste. Vitnemål og attester legges ved elektronisk søknad.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette opplyses om og begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Vestby kommune ønsker ikke tilbud fra rekrutteringsfirma eller annonsører.

NB! Vestby kommune ber aldri om BankId- informasjon i søknadsprosessen.

Vestby kommune ligger ved Oslofjorden helt syd i Follo og har ca. 19 000 innbyggere. Kommunen er en offensiv nærings- og bosettings kommune og er i sterk vekst.

E6 og jernbanen går gjennom kommunen og det er 30 minutter med bil og tog til Oslo. Rådhuset ligger i Vestby sentrum, 200 meter fra jernbanestasjonen. Vestby kommune har et godt utbygd tjenestetilbud, gode oppvekst- og levekår, og et mangfoldig og rikt kulturliv. Med flotte turmuligheter i skog og mark, en vakker kystlinje, frodige kulturlandskap og hyggelige bomiljøer, kan vi tilby våre innbyggere de beste vilkår for et aktivt og godt liv, både sommer som vinter.

Powered by Labrador CMS