50% driftstilskudd

Vestby kommune

Om stillingen:

Søknadsfrist: 11.07.2021.

Kontaktinfo: André Børnes, enhetsleder for fysioterapitjenesten: Tlf 98203516 andre.bornes@vestby.kommune.no eller Kari Steinsvik, tlf: 47032653 eller e-post : pmfson@gmail.com.

Søk på stillingen

Vestby kommune har et ledig 50% driftstilskudd ved PMF SON AS, Slettaveien 7, 1555 Son. Instituttet drives av en person i 50% stilling, ligger sentralt i Son og har stor pasienttilgang. Oppstart 01.11.2021.

Overtakelse forhandles mellom avtroppende og påtroppende fysioterapeut.

Overdragelsen av hjemmel skjer i henhold til ASA 4313 punkt 9, og tildeling vil skje på de vilkår som fremgår av ASA 4313 punkt 6.2.

Arbeidsoppgaver;

 • Åpent fysioterapitilbud innen fagfeltet, herunder også hjemmebehandling
 • Fysioterapeuten skal aktivt bidra til utvikling av fysioterapitjenesten i Vestby kommune
 • Årsmelding og annen rapportering etter forespørsel fra kommune og samarbeidsutvalg
 • Det forventes at terapeut følger pasienten på arenaer som er nødvendig for god og helhetlig oppfølging
 • Søker må utøve fysioterapi på en måte som fremmer gode og helhetlige pasientforløp, der aktivitet og egenmestring står sentralt
 • Du må drive kunnskapsbasert fysioterapi i tråd med planer, prioriteringer og utfordringer i den kommunale helsetjenesten

Dine kvalifikasjoner;

 • Fysioterapeut med norsk autorisasjon som fysioterapeut og som har minimum videreutdanning i PMF/ spesialistkompetanse i PMF og helst med varig A 9 takstkompetanse til institutt med psykomotorisk fysioterapi som hoved praksis
 • Du må ha variert erfaring fra forskjellige pasientgrupper med psykiske og sammensatte lidelser
 • Gode muntlige og skriftlige norskkunnskaper
 • Ønske med erfaring fra privat praksis
 • Ønskelig med erfaring og interesse for å gjennomføre gruppetimer
 • Gode IKT ferdigheter
 • Du bør ha erfaring fra tverrfaglig samarbeid, og ha god kjennskap til det norske helsevesenet

Personlige egenskaper;

 • Vi søker deg som har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Du må vise evne til refleksjon rundt egen rolle som fysioterapeut og ansvarsområder, samhandling og pasientforløp
 • Vi søker en fleksibel og samarbeidsvillig fysioterapeut som har evne og motivasjon for kontinuerlig faglig oppdatering og egenutvikling
 • Evne til å være løsningsorientert og yte god service
 • Bevissthet om seg selv som yrkesutøver
 • Lojal mot vedtatte planer og avtaler
 • Redelig, engasjert og nytenkende

Andre opplysninger;

Gyldig politiattest må fremlegges, jamfør Lov om Helsepersonell §20A.

Praksisen skal drives i henhold til Lov om helsetjenesten i kommunene og annen relevant helselovgivning og på de vilkår som fremgår av ASA 4313 slik den til enhver tid lyder.

Personlig egnethet og evne til å drive privat praksis vil bli vektlagt.

Leieavtalen i eksisterende lokaler utløper 31.12.21, men med mulighet for forlengelse for kortere eller lengre varighet etter avtale. Fysioterapeuten som får tildelt driftshjemmelen oppfordres sterkt til å samlokalisere seg med annet relevant helsepersonell ved utløp av gjeldende leieavtale, dersom søker ønsker seg nye lokaler. Vestby kommune krever at avtalehjemmelen forblir lokalisert i tilknytning til Son.

Søknaden må sendes via elektronisk søknadsskjema. Dette gjelder også vedlegg.

For ytterligere informasjon ta kontakt med:

André Børnes, enhetsleder for fysioterapitjenesten: Tlf 98203516 andre.bornes@vestby.kommune.no eller Kari Steinsvik, tlf: 47032653 eller e-post : pmfson@gmail.com.

Powered by Labrador CMS