Fysioterapeut

Sauda kommune har ledig fysioterapeutstilling som privatpraktiserende med 100% driftstilskudd.

Om stillingen:

Søknadsfrist: 10.11.2020

Utlyst dato: 05.10.2020

Vår ref.: 326

Kontaktpersoner:

Olivia B. Obtinario, Enhetsleder,
tlf: 52 78 60 13, mobil: 97135410, [email protected]
kommune.no

Aina Olene Tveit, Kommunalsjef Helse- og omsorg, tlf: 52 78 62 31, mobil: 92822370, [email protected]

Sauda kommune ligger i vakre Ryfylke og har 4600 innbyggere. Historisk er Sauda mest kjent som en vannkraft- og industrikommune, men vi har et variert og innholdsrikt næringsliv. Sauda er en kompakt småby med nærhet til "alt". Vi har jobbmuligheter, tomter, servicefunksjoner, gode skoler, rikelig med barnehageplasser og er omgitt av fantastisk natur.

Kommunens terapitjenester består av både kommunalt tilsatte terapeuter og driftsavtaler med privatpraktiserende fysioterapeuter. Til sammen skal dette gi innbyggerne et helhetlig godt tilbud. Kommunen legger vekt på et tett samarbeid mellom de privatpraktiserende og de kommunale fysioterapeutene for å gi et tilfredsstillende tilbud til kommunens brukere og for å ivareta kommunens samlende behov.

Arbeids - og ansvarsoppgaver

Bidra aktivt til utvikling av fysioterapitjenesten i kommunen.

Følge den til enhver tid gjeldende prioriteringsliste og samarbeide med øvrige terapeuter i kommunen.

Delta på informasjonsmøter 1-2 ganger per år.

Holde seg oppdatert om gruppetilbud som finnes i kommunen.

Årsmelding, informasjon og annen rapportering skal leveres etter forespørsel fra kommunen.

I følge ASA 4313 kan kommunen stille krav om at inntil 1/5 av avtalt tid rettes mot prioriterte gruppe, kommunens udekkede behov, i tråd med utarbeidede retningslinjer. Dette kan innebære blant annet hjemmebehandling og gruppebehandling.

Kvalifikasjoner

Norsk autorisasjon som fysioterapeut.

Kompetanse og erfaring innen allmennfysioterapi.

Videreutdanning innen manuellterapi er ønskelig, men annen relevant videre utdanning/spesialitet er også av interesse.

Beherske norsk skriftlig og muntlig ved ansettelse.

Personlige egenskaper

Erfaring og kompetanse innen allmenfysioterapi.

Interesse for å utvikle en kunnskapsbasert fysioterapitjeneste i tråd med gjeldende lovverk, reformer, planer og

utfordringer i kommunens helsetjeneste.

Kunne tilby hjemmebehandling, disponerer bil.

Relevant faglig initiativ, oppdatering og utvikling.

Personlig egnethet, herunder god kommunikasjonsevne, samarbeidsevne, fleksibilitet, evne til selvstendighet og engasjement vil tillegges avgjørende vekt.

Ansettelsesvilkår

Ansettelsen skjer på de villkår og med de plikter som følger av gjeldende lovverk, reglement og tariffavtale for Sauda kommune. Ved ansettelse vil vi kreve godkjent politiattest.

Sauda kommune ønsker å bidra aktivt til likestilling mellom kjønnene. Vi oppfordrer derfor menn å søke stillingen.

Søknad sendes

Sauda kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Vi ber derfor alle å søke via vårt elektroniske søknadssystem.

Det er ikke mulig å legge ved vitnemål, attester og lignende. Dette må medbringes til intervju.

Dersom du har behov for hjelp med registrering av søknad, ta kontakt med lønningskontoret på mail til [email protected] eller på telefon 52 78 62 09 / 52 78 62 03.

Velkommen som søker!

Les mer om å jobbe, bo og leve i Sauda her: https://portalsauda.no/jobbe-bo-leve/