Enhetsleder i enhet for rehabilitering

Helse og mestring, Trysil kommune

Om stillingen:

Søknadsfrist: 12.10.2022

Kontaktinfo: Britt Støa, kommunalsjef, 489 42 400, bst@trysil.kommune.no og Jorunn
G Løken, enhetsleder, 400 36 308, jgl@trysil.kommune.no

Søk på stillingen

Vi har ledig 100 % fast stilling for enhetsleder i enhet for rehabilitering i sektor for helse og mestring i Trysil kommune

Stillingen er viktig i kommunalsjefens ledergruppe for å representere betydningen av forebygging, mestring og rehabilitering. Samarbeid med andre sektorer og spesialisthelsetjenesten er praktisk og strategisk viktig.

Om enheten Enhet for rehabilitering har p.t. 8 årsverk, det er fysioterapeuter, ergoterapeuter, aktivitører, tekniker for hjelpemidler og velferdsteknologi.

Enheten holder til i lokaler i bo- og aktivitetssenterets første etasje og arbeider tett med bo- og aktivitetssenterets korttidsavdeling. Hverdagsrehabilitering, hjelpemiddel-sentral, oppfølging av velferdsteknologi ligger til enheten. Andre funksjoner som aktivitør-arbeid/dagsentervirksomhet i eldreomsorgen, er lagt til enheten.

Tjenesteområdet har fokus på tverrfaglig og tverretatlig samarbeid for brukernes beste. En ny, helhetlig rehabiliteringsplan ble vedtatt i 2019/2020. Tjenesteområdet har stort engasjement og vilje til utvikling. Man samarbeider tett med øvrige enheter i kommunen.

Arbeidsoppgaver

Enhetsleder har oppfølgingsansvar for de private fysioterapi-hjemlene i Trysil kommune.

Stillingen som enhetsleder har selvstendig delegert ansvar for faget, økonomien, personaladministrasjonen ved enheten, og forventes å bidra til at sektor for helse og mestring oppfattes som en helhet i møte med bruker/pasient og pårørende.

Enhetsleder har noe kurativt arbeid som fysioterapeut: fordelingen er omtrent 40% lederfunksjon, og 60% klinisk arbeid som fysioterapeut.

Det er støttefunksjoner innenfor økonomi, rekruttering og fagutvikling i kommunalsjefens stab.

Kvalifikasjoner

 • Offentlig godkjent fysioterapeut, med norsk autorisasjon
 • Høgskoleutdanning i ledelse er ønskelig, men relevant ledererfaring vil kunne kompensere for dette
 • Personlige egenskaper vil tillegges betydelig vekt

Personlige egenskaper

Vi ønsker søkere som:

 • er en god lagspiller
 • har engasjement og interesse for å arbeide med mennesker ut i fra et helhetlig syn og med forståelse av balansen mellom mestring og omsorg og som tar bruker/pasient og pårørende på alvor
 • har trygghet og tydelighet i rollen som leder
 • har evne til å skape gode relasjoner til kolleger og samarbeidspartnere, er løsningsorientert og inkluderende
 • har evne til innovativt og fremtidsrettet arbeid, utvikling og tenkning i et område i rask endring
 • kan arbeide selvstendig, strukturert og systematisk
 • er utadvendt og har gode kommunikasjonsevner med god skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Det vil bli gjennomført intervju av utvalgte kandidater til stillingen.

Vi tilbyr

 • Varierte og spennende arbeidsoppgaver i et godt tverrfaglig og sosialt miljø
 • En stilling i kommunalsjefens ledergruppe hvor du i høy grad får påvirke utviklingen av robuste og fremtidsrettede tjenester for mennesker i alle aldre og livssituasjoner, med likevektig trykk på mestring og omsorg i kommunen vår
 • Lønn etter avtale
 • God offentlig tjenestepensjon

Opplysninger om søknaden og prosessen videre

Søknader skal leveres via vår stillingsportal i Webcruiter. Husk å ta med alt som kan være relevant, både arbeidserfaringer og utdanninger. Last opp vedlegg direkte i søknaden.

Kommunikasjonen i ansettelsesprosessen vil som hovedregel skje via epost til/fra Webcruiter-løsningen. Det er viktig at du oppgir en epostadresse du følger jevnlig med på. Du kan også logge deg på løsningen og se status på søknaden din.

Trysil kommune ønsker mer mangfold. Vi oppfordrer alle kvalifiserte personer til å søke jobb hos oss uavhengig av kjønn, alder, funksjonshemming, etnisk eller nasjonal bakgrunn.

Nåværende og tidligere ansatte kan ha fortrinnsrett etter lov- og avtaleverk. Fortrinnsretten er betinget av at vedkommende er kvalifisert til stillingen.

Offentlig søkerlisteTrysil kommune er for mest mulig åpenhet. Derfor vil alle søkere i utgangspunktet få sitt navn på den offentlige søkerlista.

Vi kan gjøre unntak dersom søker oppgir helt spesielle grunner til at vedkommende ikke ønsker navnet sitt offentliggjort. At man ikke ønsker at dagens arbeidsgiver skal få kjennskap til at man er søker, er som hovedregel ikke god nok grunn til at vi unntar søkerens navn fra offentligheten.

Velkommen til Trysil: Naturens fornøyelsespark!

Trysil ligger i Innlandet fylke, cirka 21 mil nord for Oslo via Elverum, og 4 mil fra den nye internasjonale flyplassen Scandinavian Mountains i Sälen, Sverige.

Trysil kommune er en attraktiv kommune å arbeide i, bo i og flytte til. Det pågår nå en stor tilrettelegging av boligtomter sentralt i kommunesenteret Innbygda.

Folketallet har økt jevnt de siste årene, og vi er nå rundt 6 600 innbyggere. I vinterhalvåret er vi en av Innlandets største «byer» som følge av at aktiviteten i og rundt Trysilfjellet nær tidobler innbyggertallet. Vi er Norges desidert største skidestinasjon og en av Skandinavias beste sykkeldestinasjoner.

Trysil er et moderne bygdesamfunn med et aktivt næringsliv og stolte tradisjoner innen kultur og idrett. Innbygda har et rikholdig handels- og servicetilbud. I og rundt Trysilfjellet finner du mange friske aktivitetstilbud både vinter og sommer. Trysil har en offensiv bredbåndstrategi, og alle husstander vil innen utgangen av 2022 ha tilgang til høyhastighetsbredbånd.

I Trysil er det seks kommunale og fem private barnehager, tre kommunale og en private barneskole, en ungdomsskole og en videregående skole. Vi er stolte av å ha både barnehagegaranti og læreplassgaranti.

Trysil kommunes toppledelse består av kommunedirektør og tre kommunalsjefer; helse, omsorg og sosial, oppvekst og kultur, og forvaltning og teknisk drift. Stabs- og støttefunksjonene er delt i tre avdelinger; lønn og personal, økonomi og informasjon. Trysil er vertskommune for IKT-samarbeid med Stor-Elvdal, Åmot og Engerdal (SÅTE-samarbeidet).

Våre rundt 860 ansatte utgjør til sammen 680 årsverk.

Sammen leverer vi våre tjenester med respekt, likeverd, medvirkning og åpenhet og vilje til endring.

Powered by Labrador CMS