Fysioterapeut – 100 % avtalehjemmel

Etnedal kommune

Om stillingen:

Søknadsfrist: 22.07.2022.

Kontaktinfo: Aud Bakken, kommunalsjef helse og omsorg, mobil: 995 18 353.

Søk på stillingen

I Etnedal kommune er det ledig 100 % avtalehjemmel med driftstilskudd for fysioterapeut, overtagelse i form av nedtrapping. Hjemmelen lyses ut ved Etnedal Fysioterapi. Fysioterapeuten som slutter, ønsker en nedtrapping av en 100 % driftsavtale med Etnedal kommune. 40% av avtalen blir ledig 01.10.2022, med full overtagelse av 100 % avtalehjemmel den 01.04.2023. Driftshjemmelen kan kombineres med ledig 50 % kommunal fysioterapistilling som du finner informasjon om her.

Det er totalt 1.5 årsverk fysioterapeut i kommunen. Ved tildeling overdras avtalehjemmelen til fysioterapeut i henhold til ASA 4313. Det forutsettes at fysioterapipraksisen skal utføres ved lokaler i Bruflat, Etnedal. Lokalene har beliggenhet i Bruflat sentrum i nærheten av helsehus, sykehjem og kommunal administrasjon. Lokalene er godt utstyrt for behandling og trening, og leieavtale inngås med Etnedal kommune.

Det gjøres oppmerksom på at tildeling av avtalehjemmel med driftstilskudd er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav b). Vedtak vil fattes med utgangspunkt i kvalifikasjonsprinsippet, sett opp mot utlysningsteksten. Vedtaket kan påklages etter forvaltningsloven kap VI. Utlysning og tildeling vil følge de til enhver tid gjeldende retningslinjene fastsatt i ASA4313. Andre opplysninger Søkere vurderes ut fra levert dokumentasjon (vitnemål, karakterutskrifter, attester, tjenestebevis, kursbevis mv.). Driftsavtalen reguleres av overenskomsten mellom KS og NFF om drift av privat praksis – ASA4313. Tildelingen skjer i henhold til lov og avtaler. Det økonomiske oppgjøret skal gjøres i samsvar med ASA 4313 punkt 9, jfr. punkt 9 g.

Arbeidsoppgaver

 • Utøve allmenn fysioterapi i samsvar med kommunens gjeldende prioriteringer.
 • Utøve kunnskapsbasert fysioterapi.
 • Være en bidragsyter i utvikling av fysio- og ergoterapitjenesten og til enhver tid være faglig oppdatert.
 • Det må påregnes noen tiltak utenfor fysioterapeutens praksissted.
 • Det forventes at fysioterapeut setter seg inn og følger opp retningslinjer og planer for kommunens fysioterapitjeneste.

Kvalifikasjoner

 • Fysioterapeut med norsk autorisasjon.
 • God norsk fremstillingsevne - skriftlig og muntlig.
 • God kjennskap til ASA 4313 og Forskrift om funksjons- og kvalitetskrav for fysioterapeuter med kommunal driftsavtale, og evne til å drive praksis i henhold til disse.
 • Erfaring som privatpraktiserende fysioterapeut er en fordel.
 • Erfaring med og interesse for allmenn fysioterapi.
 • Evne til samarbeid om fag og daglig drift.

Personlige egenskaper

 • Være fleksibel i forhold til arbeidsoppgaver, endringer og samarbeid.
 • Være faglig engasjert, løsningsorientert og ha gode kommunikasjonsevner.
 • Evne til å jobbe effektivt, systematisk og selvstendig.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Søknad skjer via vår digitale søknadssenter som du finner her

Søknadsfrist: 22.07.22

Kontaktinformasjon: Aud Bakken - kommunalsjef helse og omsorg - mobil: 99518353

Powered by Labrador CMS