Kommunal fysioterapeut

Familie og helse, Etnedal kommune

Om stillingen:

Søknadsfrist: 02.01.2022.

Søk på stillingen

Etnedal kommune har nå ledig 50 % stilling som kommunal fysioterapeut, hvor stillingen inneholder kun kommunale arbeidsoppgaver.

Som fysioterapeut i Etnedal kommune vil du ha kontor og behandlingsrom som er samlokalisert med fysioterapeut på driftsavtale og med kommunens ergoterapeut, og lokalene vi holder til i var nyoppusset i 2019.

Hos oss vektlegger vi et bredt tverrsektorielt samarbeid, og vi ønsker stort fokus på hverdagsrehabilitering med tidlig innsats i team, og godt samarbeid med skolepersonell ift å inspirere til økt og god fysisk aktivitet.

Arbeidsoppgaver

Dine arbeidsoppgaver vil ha hovedvekt på:

 • Barn og unge, forebygging, diagnostisering og behandling
 • Forebyggende/rehabiliterende/behandlende arbeid på sjukeheimen
 • Formidling av tekniske hjelpemidler
 • Grupper for balansetrening og lignende forebyggende arbeid

Kvalifikasjoner

Autorisert fysioterapeut. Gjerne med erfaring fra arbeid med barn og unge.

Personlige egenskaper

Vi søker en fysioterapeut som:

 • har stor grad av samarbeidsevne
 • er fleksibel, kreativ og selvstendig
 • har gode digitale ferdigheter
 • har gode kommunikasjonsevner

Vi tilbyr

 • Variert og spennende arbeid i samspill med dyktige og engasjerte medarbeidere
 • Godt arbeidsmiljø
 • Medlemskap i KLP, en av landets beste pensjonsordninger
 • Gode forsikringsvilkår
 • Lønn etter avtale

Attester og vitnemål sendes med elektronisk, eller tas med til event. intervju.

Andre opplysninger

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.

Det gjøres oppmerksom på at navnet på en søker kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om at navnet blir unntatt offentlighet. Ønske om bli unntatt fra offentlig søkerliste må begrunnes i søknaden, jfr. offentleglova §25 andre ledd. Dersom en ønsker å unntas fra offentlig søkerliste, men ikke får det innvilget, får søkeren beskjed før listen offentliggjøres slik at han eller hun kan velge å trekke søknaden.

Søknad kan sendes her: https://bit.ly/3sccb1p

Søknadsfrist: 02.01.2022

Etnedal Kommune er en liten kommune med korte avstander og mulighet for rekreasjon i vakker natur hele året. Og selv om kommunen er liten, er vi en kommune som får til mye! Vi satser på gode oppvekstsvilkår og har både ny barnehage med høy kvalitet, ny flerbrukshall og godt kvalifiserte lærere på skolen. I tillegg kan vi by på flere mil med skiløyper, padling i verdensklasse, flotte fjellområder og det største klatrefeltet i Valdres. Her skal liten og stor trives, med gode kommunale tjenester og mange aktive lag og organisasjoner. Vi legger stor vekt på personlig service og nærhet til kommunale tjenester og med slagordet minst og best, er Etnedal kommune et godt sted og både bo og jobbe i.

Powered by Labrador CMS