Fagredaktør i Helsebiblioteket

Helsetjenester, Folkehelseinstituttet FHI

Om stillingen:

Søknadsfrist: 17.06.2021.

Kontaktinfo: Grete Strand, Avdelingsleder for områdestøtte, tlf. 456 71 172, [email protected] eller Kjell Tjensvoll, lagleder for Helsebiblioteket, tlf. 951 17 203, [email protected]

Søk på stillingen

Folkehelseinstituttet søker en engasjert og dyktig fagperson til stillingen som medisinskfaglig redaktør for Helsebiblioteket.no. Vi har behov for en redaktør i 40-60% stilling, og rollen egner seg godt i kombinasjon med klinisk arbeid eller forskning. Stillingen er knyttet til område for helsetjenester i Folkehelseinstituttet.

Helsebiblioteket.no er et offentlig finansiert nettsted som skal bidra til å heve kvaliteten på helsetjenestene og bedre pasientsikkerhet gjennom å tilrettelegge for at helsepersonell kan jobbe kunnskapsbasert. Dette gjøres blant annet ved å gi enkel tilgang til oppdaterte og kvalitetsvurderte kilder på nett for alt helsepersonell og studenter innen medisin og helsefag. Tjenesten Helsebiblioteket.no leverer er unik i internasjonal sammenheng.

Redaktøren vil ha en sentral rolle i utviklingen av Helsebiblioteket.no og ha hovedansvar for medisinskfaglige vurderinger og beslutninger knyttet til det som formidles av kunnskapskilder på Helsebiblioteket.no. En annen viktig del av stillingen vil være å jobbe med eksisterende og nye samarbeidspartnere for å styrke tjenestene i Helsebiblioteket.no gjennom brukermedvirkning. Det vil også være aktuelt å jobbe med mulige nye finansieringsmodeller for å få realisert nye prosjekter.

Område for helsetjenester er ett av fire områder i Folkehelseinstituttet. Området arbeider med analyse av helsetjenesten, vurdering av tiltak, formidling og bruk av kunnskap, og global helse. Målgruppene er beslutningstakere i forvaltningen, helse- og omsorgstjenesten og velferdssektorene – inkludert helsepersonell og pasienter.

Arbeidsoppgaver

 • Lede utviklingen av Helsebiblioteket.no i samarbeid med daglig leder (lagleder) og redaksjonen
 • Ha det medisinskfaglige ansvaret for innholdet på Helsebiblioteket.no og være fagansvarlig redaktør for Helsebiblioteket.no
 • Kvalitetssikre redaksjonelle prosesser og lede arbeidet med å videreutvikle redaksjonell linje
 • Ivareta og videreutvikle kontakt og samarbeid med interne og eksterne samarbeidspartnere og brukere
 • Bidra til åpen og profesjonell kommunikasjon internt i Folkehelseinstituttet og overfor samarbeidspartnere, brukere og media

Kvalifikasjoner

 • Utdanning og erfaring som helsepersonell
 • God kjennskap til målgruppen
 • God kompetanse om ulike kunnskapskilder for helsepersonell
 • God digital forståelse og evne til å se muligheter i en økende mengde digitale plattformer i helsetjenesten
 • Erfaring med formidling er en fordel
 • Erfaring med nettpublisering er en fordel
 • Erfaring med kunnskapsproduksjon er en fordel
 • Meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Personlige egenskaper

 • Fleksibel og god på relasjonsbygging
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Løsningsorientert og stor gjennomføringskraft
 • Evne til å håndtere flere parallelle oppgaver og prosesser under tidspress
 • Evne til å inspirere og prioritere

Vi tilbyr

 • Folkehelseinstituttet er en unik arbeidsplass som har et stort samfunnsansvar og som spiller en viktig rolle for befolkningens helse og trivsel
 • Vi bygger sterke fagmiljøer og vektlegger hver enkelt medarbeiders utvikling og påvirkning på egen arbeidshverdag
 • Her er vil du kunne jobbe sammen med engasjerte og kompetente ansatte som er hyggelige og som hjelper hverandre
 • Stilling som seniorrådgiver og lønn etter avtale, avhengig av kvalifikasjoner, kompetanse og erfaring
 • Gode pensjonsordninger, gunstig boliglån og gode forsikringsordninger i Statens pensjonskasse
 • Fleksible arbeidstidsordninger og gode velferdsordninger, som f. eks. trening i arbeidstiden
 • Lokalene våre er i stor grad moderne og inndelt i både landskap og mindre kontorer, og med møterom som gir gode muligheter for samarbeid

Folkehelseinstituttets visjon er bedre helse for alle. Vi produserer, oppsummerer og kommuniserer kunnskap for folkehelsearbeidet og helse- og omsorgstjenestene. Kjerneoppgavene er beredskap, kunnskap og infrastruktur. Infrastruktur omfatter bl.a. registre, helseundersøkelser, biobanker og laboratorievirksomhet. Folkehelseinstituttet er en etat under Helse- og omsorgsdepartementet. Vi er i dag om lag 1050 ansatte lokalisert i Oslo og Bergen.

Folkehelseinstituttet er en attraktiv arbeidsplass og topper listen over de mest attraktive arbeidsgiverne blant studentene innen helsefagene (Karrierebarometeret 2020).Folkehelseinstituttet er opptatt av mangfold. Vi ønsker at kvalifiserte kandidater søker jobb hos oss uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne, hull i CVen, etnisk eller nasjonal bakgrunn.