Kommunal fysioterapeut

Kommunal fysioterapeut med ansvar for frisklivssentral

Om stillingen:

Søknadsfrist: 03.01.2021

Kontaktinformasjon: Anne Grete Mosti. Kommunalsjef Helse og omsorg, 906 88 109,

[email protected]

Søk på stillingen

Fast 100% stilling, fordelt på 50 % til kurativ virksomhet og 50 % tilknyttet frisklivssentralen.

Gildeskål kommune er på jakt etter deg. Vi ønsker en kommunal fysioterapeut som har lyst på en allsidig arbeidsdag med spennende arbeidsoppgaver.

Vi trenger deg som har lyst å bety en forskjell, både for enkeltmennesker og familier, men også for vårt lille fagmiljø.

Hos oss kommer du til å få nok å gjøre, kjenne på at du betyr noe for noen hver dag og du vil få en spennende tilværelse der den ene dagen aldri er den andre lik.

En utviklende og spennende stilling i en kommune i utvikling. Ansvar for det kommunale treningssenter «Fresksenteret» vil du også få, samt arbeid tett opp mot både folkehelsekoordinator og leder av Gildeskål frivilligsentral.

Arbeidsoppgaver

 • Dekke kommunale fysioterapioppgaver med prioritet til beboere i institusjon, eldresentre og barn og andre med sammensatte behov
 • Å drive kommunens frisklivssentral og utvikle denne etter behov og etterspørsel
 • Arbeide hovedsakelig forebyggende og helsefremmende, følge opp frisklivsresepter og veiledning i frisklivsøyemed
 • Utvikle kommunal fysioterapitjeneste
 • Delta i tverrfaglig samarbeid
 • Utvikle og igangsette tiltak på systemnivå sammen med leder og øvrig fagpersonell i kommunen
 • Ansvar for kommunens kommunale treningssenter

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som fysioterapeut
 • Kjennskap til aktuelle lover og krav som stilles til kommunens fysioterapitjeneste og frisklivsarbeid
 • Førerkort klasse B

Ønskede kvalifikasjoner

 • Erfaring eller kjennskap til å drive frisklivsarbeid og helsefremmende aktivitet.
 • Erfaring innen motiverende intervju eller annen veiledererfaring
 • Oppdatert kunnskap om trening og behandling av eldre
 • Erfaring fra å planlegge og gjennomføre treningsgrupper
 • Bred erfaring fra ulike pasientgrupper i ulike aldre vil være en fordel
 • Vilje og evne til fagutviklingBred erfaring fra ulike pasientgrupper og alder vil være en fordel

Personlige egenskaper

 • Personlig egenhet vil bli vektlagt.
 • Må ha utpreget serviceinnstilling,
 • Må kunne arbeide selvstendig, målrettet og strukturert
 • Ha gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Må kunne ta ansvar for egen og medarbeideres læring
 • Ha evne til å skape gode relasjoner til pasienter
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø.

Vi tilbyr

 • En spennende og utviklende stilling innen forebyggende og helsefremmende arbeid
 • Varierte arbeidsoppgaver
 • Et godt faglig og sosialt arbeidsmiljø, der medarbeiderne i nært samarbeid bidrar med faglige innspill på tvers av fagområder
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Flyttegodtgjørelse etter Gildeskål kommunes reglement
 • Behjelpelig med å finne bolig
 • Lønn i henhold til avtale

Generell informasjon

Dokumentasjon av opplysninger gitt i søknaden kan bli etterspurt. Søkere med utdannelse fra andre land enn Norge må fremlegge godkjenning av sin utdannelse fra www.NOKUT.no, inklusivt vitnemål på engelsk eller norsk. Tiltredelse etter avtale. Vi oppfordrer kvalifiserte til å søke uansett alder, kjønn, funksjonshemning eller kulturell bakgrunn. For alle stillinger gjelder de regler som går fram av lover, reglement og gjeldende tariffavtale. Ved første gangs ansettelse i kommunen gjelder en prøvetid på 6 måneder.

Aktuelle kandidater vil bli kalt inn til intervju.

Vi gjør oppmerksom på at det kan bli krevd politiattest, jfr. Helse og omsorgstjenesteloven §5-4

Søknad

Søknad m/cv og kopi av vitnemål og attester sendes elektronisk innen 03.01.2021. All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden. Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Om søknaden ønskes unntatt offentlighet må dette grunngis. Om kommunen ikke tar forespørselen til følge vil søkeren bli varslet om dette før offentliggjøring av søkerliste, for da eventuelt å kunne trekke søknaden.

Mer informasjon om Gildeskål kommunes organisasjon og arbeidsoppgaver finner du på www.gildeskal.kommune.no.