Fysioterapeut - 100% avtalehjemmel

Forebyggende tjenester, Lier kommune

Om stillingen:

Søknadsfrist: 04.04.2023.

Kontaktinfo: Christian Kjærås, avdelingsleder Telefon:92863566
E-post:christian.kjaeras@
lier.kommune.no

Søk på stillingen

Lier kommune har en nyopprettet 100% driftsavtale ved Kjellstad. Avtalehjemmelen er knyttet til Fysioparken DA.

Instituttet har i dag 4 fysioterapeuter og med denne nyopprettete driftsavtalen vil det totalt bli 5 avtalefysioterapeuter ved instituttet. Instituttet har moderne lokaler med lukkede behandlingsrom, egen treningssal og er godt utstyrt. Det er meget god pasienttilgang.

Påtroppende vil få tilbud om en individuell avtale etter ASA 4313, en fremforhandlet avtale mellom KS, Norsk Fysioterapiforbund (NFF), Norsk Manuellterapiforening (NMF) og Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund(PFF). Utlysning og tildeling av kommunal driftsavtale skjer i henhold til:

 • ASA 4313
 • Forvaltningsloven
 • Forskrift om funksjons- og kvalitetskrav for fysioterapeuter med kommunaldriftsavtale

Arbeidsoppgaver

 • Utøve effektiv og kunnskapsbasert pasientbehandling på institutt, i hjemmet, individuelt og i gruppe
 • Drifte et aktivt fysioterapitilbud til kommunens befolkning
 • Bidra til utvikling og optimalisering av fysioterapitjenesten i Lier kommune og ved Fysioparken
 • Delta på fellesmøter for alle fysioterapeutene i kommunen 2 ganger i året
 • Arbeide etter gjeldende lovverk, ASA 4313, forskrift om funksjons- og kvalitetskrav for fysioterapeuter med kommunal driftsavtale og kommunens vedtatte prioriteringsnøkler

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som fysioterapeut med solid erfaring og kompetanse innen allmenn fysioterapi ogerfaring med pasientbehandling innenfor ulike alderssegment
 • Må ha erfaring med en aktiv tilnærming til pasienten med fokus på egenmestring
 • Det er en fordel med tilleggskompetanse innen kvinnehelse
 • Det er ønskelig med erfaring fra samarbeid med andre behandlere og kommunehelsetjenesten, samt å drifte en privat praksis
 • Det er ønskelig med kunnskap om metodikken kunnskapsbasert praksis
 • Erfaring med elektronisk pasientjournal
 • For søkere med annen utdanning enn norsk, kreves språkkunnskaper tilsvarende nivå B2

Personlige egenskaper

 • God evne til å jobbe selvstendig og i samarbeide med andre
 • Gode relasjonelle ferdigheter og ivaretar pasienten på en god måte
 • God evne til kommunikasjon
 • Ønske om å være bidragsyter for å fremme kvalitet og videreutvikling av fysioterapitjenesten i Lier kommune og ved instituttet
 • Evne til refleksjon rundt egen rolle
 • Evne til systematikk og organisering
 • Personlig egnethet vektlegges

Andre opplysningerI Lier kommune må alle som skal arbeide innen helse og omsorg eller med barn, unge og funksjonshemmede fremvise tilfredsstillende politiattest før tiltredelse. Denne fremvises ved tilbud om ansettelse og skal ikke legges ved søknaden.

I henhold til offentleglova kan vi være forpliktet til å offentliggjøre opplysninger om søkere som har bedt om å bli unntatt offentlighet.

Gyldig arbeids- og oppholdstillatelse.

Sentralt beliggende på Østlandet, mellom Asker og Drammen, finner du grønne Lier med 28 000 innbyggere. Vi er en innovativ og fremoverlent kommune med mange spennende utviklingsprosjekter. Her er det stor tilflytting, gode oppvekstvilkår og flotte rekreasjonsområder. Lier kommune har 1700 medarbeidere som yter et vidt spekter av tjenester med høy kvalitet. Vi ønsker å rekruttere og beholde dyktige og motiverte medarbeidere med sikte på å utvikle gode velferdstjenester til innbyggerne over tid.

Følg oss på Facebook og se hvordan vi jobber!

Powered by Labrador CMS