Fysioterapeut - 100% avtalehjemmel

Lier kommune

Om stillingen:

Søknadsfrist: 26. november

Kontaktinfo: Christian Kjærås, avdelingsleder, telefon: 928 63 566

E-post:
christian.kjaeras@lier.kommune.no

Søk på stillingen:

Lier kommune har en ledig 100% driftsavtale på Tranby. Avtalehjemmelen er knyttet til Lierklinikken AS.

Det er 5 avtalefysioterapeuter ved instituttet med ulike spesialiseringer og videreutdanninger innen bl.a manuellterapi, allmenn fysioterapi, psykomotorisk fysioterapi, nevrologi, kvinnehelse, idrett og ultralyddiagnostikk. Behandlerne har stort fokus på fagutvikling og tverrfaglig samarbeid. 

Lierklinikken er et moderne og veldrevet institutt som holder til i nyoppussede og trivelige lokaler. Instituttet har en velutrustet treningssal og egen gruppesal, samt et svært godt faglig og sosialt miljø. Det er fastleger i samme bygg, gode parkeringsmuligheter og busstopp ved siden av bygningen. Det er meget god pasienttilgang. For mer informasjon se www.lierklinikken.no eller Facebook-siden til Lierklinikken. Påtroppende fysioterapeut vil få tilbud om å gå inn som medeier. 

Påtroppende vil få tilbud om en individuell avtale etter ASA 4313, en fremforhandlet avtale mellom KS, Norsk Fysioterapiforbund (NFF), Norsk Manuellterapiforening (NMF) og Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund(PFF). Utlysning og tildeling av kommunal driftsavtale skjer i henhold til:

 • ASA 4313
 • Forvaltningsloven 
 • Forskrift om funksjons- og kvalitetskrav for fysioterapeuter med kommunaldriftsavtale 

Arbeidsoppgaver

 • Utøve effektiv og kunnskapsbasert pasientbehandling på institutt, i hjemmet, individuelt og i gruppe
 • Drifte et aktivt fysioterapitilbud til kommunens befolkning
 • Bidra til utvikling og optimalisering av fysioterapitjenesten i Lier kommune og ved Lierklinikken
 • Delta på fellesmøter for alle fysioterapeutene i kommunen 2 ganger i året
 • Arbeide etter gjeldende lovverk, ASA 4313, forskrift om funksjons- og kvalitetskrav for fysioterapeuter med kommunal driftsavtale og kommunens vedtatte prioriteringsnøkler

Kvalifikasjoner

Kandidaten må ha:

 • Norsk autorisasjon som fysioterapeut med solid erfaring og bred kompetanse innen allmenn fysioterapi ogerfaring med pasientbehandling innenfor ulike alderssegment
 • Tilleggskompetanse innen muskel/skjelett
 • Erfaring med en aktiv tilnærming til pasienten med fokus på egenmestring
 • Gode norskkunnskaper tilsvarende nivå B2

Kandidaten bør ha:

 • Erfaring fra samarbeid med andre behandlere og kommunehelsetjenesten, samt å drifte en privat praksis
 • Erfaring med pasientbehandling i gruppe
 • Kunnskap om metodikken kunnskapsbasert praksis
 • Erfaring med elektronisk pasientjournal 

Personlige egenskaper

 • God evne til å jobbe selvstendig 
 • God evne til å jobbe tverrfaglig på instituttet og med andre samarbeidspartnere
 • Gode relasjonelle ferdigheter og ivaretar pasienten på en god måte
 • God evne til kommunikasjon
 • Ønske om å være bidragsyter for å fremme kvalitet og videreutvikling av fysioterapitjenesten i Lier kommune og ved instituttet
 • Evne til refleksjon rundt egen rolle
 • Evne til systematikk og organisering
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

 • Et spennende fag- og arbeidsmiljø
 • God pasienttilgang
 • Ryddige avtaleforhold

 

Andre opplysninger

I Lier kommune må alle som skal arbeide innen helse og omsorg eller med barn, unge og funksjonshemmede fremvise tilfredsstillende politiattest før tiltredelse. Denne fremvises ved tilbud om ansettelse og skal ikke legges ved søknaden.

I henhold til offentleglova kan vi være forpliktet til å offentliggjøre opplysninger om søkere som har bedt om å bli unntatt offentlighet.

Gyldig arbeids- og oppholdstillatelse.

Søknadsfrist: 26.11.2023 
Arbeidsgiver: Lier kommune 
Sted: Tranby 
Stillingstittel: Fysioterapeut 
Stillinger: 1 
Heltid / Deltid: Heltid 
Ansettelsesform: Fast 
Stillingsprosent: 100


Kontaktinformasjon

Christian Kjærås, Avdelingsleder 

Telefon:92863566

 E-post:christian.kjaeras@lier.kommune.no


Sentralt beliggende på Østlandet, mellom Asker og Drammen, finner du grønne Lier med 28 000 innbyggere. Vi er en innovativ og fremoverlent kommune med mange spennende utviklingsprosjekter. Her er det stor tilflytting, gode oppvekstvilkår og flotte rekreasjonsområder. Lier kommune har 1800 medarbeidere som yter et vidt spekter av tjenester med høy kvalitet. Vi ønsker å rekruttere og beholde dyktige og motiverte medarbeidere med sikte på å utvikle gode velferdstjenester til innbyggerne over tid.

Følg oss på Facebook og se hvordan vi jobber!

Powered by Labrador CMS