Fysioterapeut 1x100% fast og 1x50% fast

Om stillingen:

Søknadsfrist: 17. mars 2024

Kontaktinformasjon:  Astrid Skotte, Avdelingssjef, Telefon: 99153797

Annette Lunsæter Tømte, Seksjonsleder,  Telefon: 41420992

Søk på stillingen!

Sykehuset Innlandet Tynset er akuttsjukehuset i Fjellregionen og har et opptaksområde på ca. 25 000 innbyggere. Det medisinske tilbudet omfatter flere spesialiteter i indremedisin, kirurgi og ortopedi, samt jordmorstyrt fødestue. Bildediagnostikk består av vanlig røntgen, ultralyd, CT og MR. Et bredt tilbud innen klinisk-kjemisk virksomhet, inkludert blodbank. Faglig er det et tett samarbeid med øvrige divisjoner i Sykehuset Innlandet, samt med St Olavs Hospital. Det er DPS, BUP og avtalespesialisthjemler lokalisert til Tynset. Sjukehuset er nært plassert offentlig kommunikasjon. Tynset er senter for utdanning med flere grunnskoler, videregående skole og desentralisert høgskoletilbud. Norsk helsearkiv ble etablert på Tynset i 2019. Fjellregionen har rike rekreasjonsmuligheter i form av friluftsliv, jakt, fiske og et rikt organisasjons- og kulturliv.

Fysikalsk enhet på Tynset består pr i dag av 2x100% og 1x50% stillinger til fysioterapi og jobber dagtid.

Ledige stillinger:

- 1 x 100% fast ledig fra 01.05.2024

- 1 x 50% fast ledig fra 01.06.2024 

Oppgi gjerne ønsket stillingsprosent i søknaden.

Kopi av relevant utdanning og tjenesteattester må legges ved søknaden i Webcruiter

Det er ønskelig med 2 stk referanser inkludert siste arbeidsgiver.

Arbeidsoppgaver

 • Pasientbehandling og veiledning av inneliggende og polikliniske pasienter.
 • Tverrfaglig samarbeid med alle som er involvert rundt pasienten
 • Jobben omfatter et bredt fagfelt innen både medisin, kirurgi og ortopedi.
 • Undervisning og opplæring av pasientgrupper.
 • Ansvar for studenter

Kvalifikasjoner

 • Autorisasjon som fysioterapeut
 • Vi søker etter en medarbeider som liker høyt tempo, er effektiv, positiv og fleksibel.
 • Praksis fra sykehus vil være en fordel.
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig.

Personlige egenskaper

 • Ansvarsbevisst og selvstendig
 • Løsningsorientert og fleksibel
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Gode samarbeidsevner
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Faglig og personlig utvikling. 
 • Opplæring vil bli gitt.
 • Godt arbeidsmiljø.
 • Lønn etter overenskomst
 • Meget gode pensjonsordninger i KLP
 • Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.
Powered by Labrador CMS