Fysioterapeut

Kongsvinger kommune, Roverud omsorgsenhet

Vil du være med å utvikle tjenestene i helse og mestring?

Om stillingen:

Søknadsfrist: 03.03.2021.

Kontaktpersoner: Trine Elnæs Sandbakken, avdelingsleder,
975 74 669.

Sissel Sætherskar, enhetsleder,
971 04 458

Søk på stillingen

Målet er at innbyggerne skal kunne ivareta sin egen helse, få muligheten til å leve og bo selvstendig og ha en aktiv og meningsfull tilværelse i fellesskap med andre. Ved hjelp av innovasjon, digitalisering og velferdsteknologi vil kommunens medarbeidere involvere brukerne for å nå kommunens mål.

Roverud omsorgsenhet yter tjenester til pasienter ved Roverudhjemmet og brukere av Brandval hjemmebaserte tjenester. Det jobbes etter et "hjemme-best"- perspektiv der rehabilitering er sentralt. Pasientene som legges inn ved korttidsteamet er primært nylig utskrevet fra sykehus. Ved funksjonssvikt skal arbeidet med habilitering og rehabilitering prioriteres for å sikre at flest mulig får muligheten til å bo lengst mulig hjemme. Det handler om mestring og verdighet. Stillingen vil ha sin arbeidshverdag ved KAD/ korttids- og rehabiliteringsteamet ved Roverudhjemmet og noe oppfølging av pasienter fra hjemmetjenesten i samme enheten. Fysioterapeuten har enhetsleder som nærmeste leder.

Arbeidsoppgaver

 • Jobbe etter arbeidsformen hverdagsmestring og -rehabilitering
 • Utøve fysioterapi i henhold til gitte mål, prosedyrer og kvalitetskrav, både individuelt og i grupper
 • Samarbeid med interne og eksterne samarbeidspartnere
 • Koordinering og deltakelse i ansvarsgrupper
 • Gi veiledning, opplæring og informasjon til brukere, pårørende og kolleger
 • Sikre god dokumentasjon og faglig oppfølging

Kvalifikasjoner

 • Offentlig godkjent fysioterapeut med norsk autorisasjon
 • Erfaring fra arbeid med hverdagsmestring og –rehabilitering er ønskelig
 • Kjennskap til velferdsteknologiske løsninger
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Førerkort klasse B

Personlige egenskaper

 • Selvstendig, lærevillig og løsningsorientert
 • Serviceinnstilt, målrettet og pålitelig
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner som fremmer tillit.
 • Verdsetter andres kompetanse og deler av din egen
 • Respektfull opptrede og er bevisst egen innvirkning på arbeidsmiljøet

Personlig egnethet, ferdigheter og interesse vektlegges

Vi tilbyr

 • Faglig sterkt arbeidsmiljø, med særlig oppmerksomhet på hverdagsmestring og -rehabilitering
 • Mulighet for å jobbe selvstendig med varierte arbeidsoppgaver
 • Lønn etter gjeldende kvalifikasjoner og avtaleverk
 • God pensjon- og forsikringsordning
 • Tiltredelse etter avtale

Annet

 • Politiattest må framlegges før tiltredelse
 • Du må kunne disponere egen bil i tjenesten

Kongsvinger kommune ønsker å gjenspeile befolkningen for øvrig og være en mangfoldig organisasjon. Kvalifiserte kandidater uansett alder, kjønn eller etnisitet oppfordres til å søke. Kommunen mottar alle søknader elektronisk. Vi henstiller søkere om å skrive søknadsbrev og CV direkte i søkeportalen og ikke legge disse som vedlegg.

Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn til unntak, vil søkerlisten bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd. Dersom attester og vitnemål ikke legges ved den elektroniske søknaden, ber vi om at disse tas med til et eventuelt intervju.

Vi gjør oppmerksom på at mailutvekslingen mellom deg og kommunen kan havne i søppelpost/spam/trash. Dersom du ikke mottar mail med bekreftelse på mottatt søknad kan dette være årsaken. Avsenderadressen vil være @webcruitermail.no.

Kongsvinger kommune ligger i Norges grønne hjerte med småbyens kvaliteter. Vi har et rikt idretts- og kulturliv og jobber for å videreutvikle et levende og urbant sentrum og et næringsliv i vekst. Mangfold, inkludering og livsmestring er også viktige elementer i vår strategi for å være en attraktiv kommune.