Fysioterapeut med avtalehjemmel

Om stillingen:

Søknadsfrist: 5. juni 2024

Kontaktinfo: David Johnstone Sørensen, virksomhetsleder,  
Telefon: 97 09 60 17, E-post:
davidjohnstone.sorensen@nordrefollo.kommune.no

Søk på stillingen

Trollåsen fysioterapi søker ny fysioterapeut med avtalehjemmel på 36 timer i uken i Nordre Follo kommune.

Trollåsen fysioterapi er et veletablert institutt som har vært i drift siden 1983. Instituttet er en del av et helsesenter som ligger nær tilknyttet Trollåsen legesenter. Vi er fire fysioterapeuter med tilskudd, en manuellterapeut med tilskudd og en osteopat. Våre fagfelt i dag er idrettsskader, lymfeødembehandling, manuellterapi, ortopedi, geriatri og nevrologi. Vi har et veldig godt internt miljø, både faglig og sosialt og samarbeider godt om den daglige driften av instituttet.

Nordre Follo kommune har cirka 63 500 innbyggere, og fysioterapeutene med driftsavtale jobber i samarbeid med kolleger på de ulike instituttene og kommunen for å dekke innbyggernes behov for helsehjelp.

Tildeling av avtalehjemmelen vil skje på de vilkårene som fremgår av ASA 4313. Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved tildeling. Tilfredsstillende politiattest, egenerklæring tuberkulose og taushetserklæring må leveres før tiltredelse, i henhold til gjeldende regelverk. Fysioterapeuten skal drifte sin praksis i henhold til relevant helselovgivning, og den til enhver tid gjeldende ASA 4313.

Oppstart 01.01.2025.

Arbeidsoppgaver

 • ha fokus på allmenn fysioterapi, behandling og rehabilitering i hele livsløpet
 • undersøke, vurdere og behandle pasienter på instituttet, ved behov i pasientens hjem
 • behandle individuelt og i grupper
 • motivere pasienter til egenmestring
 • ha fokus på sirkulasjon av pasienter for å forhindre lange ventelister
 • bidra til kvalitetsutvikling av tjenesten i tråd med politiske føringer og kommunens fremtidige behov
 • jobbe kunnskapsbasert og synliggjøre dette i daglig praksis
 • innrapportere behandlingsstatistikk ut fra de til enhver tid gjeldende avtaler med kommunen
 • følge prioriteringsnøkkel som er utarbeidet i kommunen og prioritere pasientene som kommer fra de kommunale fysioterapeutene
 • samarbeide med kommunens fysioterapeuter

Kvalifikasjoner

 • norsk autorisasjon som fysioterapeut
 • bred erfaring, praksis og kunnskap innenfor allmenn fysioterapi
 • erfaring og kompetanse om geriatri og nevrologi, i tillegg til generell fysioterapi
 • oppdatert kunnskap om og erfaring med aktiv rehabilitering, med fokus på egenmestring
 • erfaring fra slyngetrening i gruppe
 • erfaring med ventelistereduserende tiltak og bruk av prioriteringsnøkkel
 • erfaring fra privat praksis og fra samarbeid med annet helsepersonell, både i kommunen og med andre aktuelle samarbeidspartnere
 • minimum 5 års erfaring som fysioterapeut

Master i nevrologi eller geriatri vektlegges. Dokumentert regelmessig faglig oppdatering vektlegges.

Personlige egenskaper

Du har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner. Det er viktig at du er faglig sulten, er faglig oppdatert og har faglig interesse for aktiv rehabilitering og mestringsfokus.

Du utøver fysioterapi i tråd med kunnskapsbasert praksis, og du bidrar til å skape et institutt som er faglig ledende og konkurransedyktig i fremtiden. Det er en fordel hvis du er endringsvillig, nytenkende og initiativrik.

Det er også viktig at du har stor arbeidskapasitet, og at du bidrar til å skape et godt miljø på instituttet.

Vi legger vekt på at du egner deg personlig for jobben.

Arbeidsgiver: Nordre Follo kommune 
Sted: Trollåsen 
Stillingstittel: Fysioterapeut med avtalehjemmel 
Stillinger: 1 
Heltid / Deltid: Heltid 
Ansettelsesform: Fast 
Stillingsprosent: 100

Powered by Labrador CMS