Fysioterapeut med avtalehjemmel

Om stillingen:

Søknadsfrist: 14. juni 2024

Kontaktinfo: Charlotte Juul, avdelingsleder, telefon:40 67 69 70

Søk på stillingen

Langhus fysioterapi søker fra 01.12.24, ny fysioterapeut med avtalehjemmel på 36 timer i uken i Nordre Follo kommune.

Instituttet er veletablert og har vært i drift over lengre tid. Langhus fysioterapi ligger sentralt på Langhus, i Langhus nærsenter.

Nordre Follo kommune har cirka 63 500 innbyggere, og fysioterapeutene med driftsavtale jobber i samarbeid med kolleger på de ulike instituttene og kommunen for å dekke innbyggernes behov for helsehjelp.

Arbeidsoppgaver

 • ha fokus på muskel-skjelettlidelser, nevrologi og allmenn fysioterapi, behandling og rehabilitering i hele livsløpet
 • undersøke, vurdere og behandle pasienter på instituttet, ved behov i pasientens hjem
 • behandle individuelt og i grupper
 • jobbe med venteliste-reduserende tiltak, som å ha fokus på sirkulasjon av pasienter for å forhindre lange ventelister
 • motivere pasienter til egenmestring
 • følge prioriteringsnøkkel som er utarbeidet i kommunen og prioritere pasientene som kommer fra de kommunale fysioterapeutene
 • samarbeide med kommunens fysioterapeuter
 • bidra til kvalitetsutvikling av tjenesten i tråd med politiske føringer og kommunens fremtidige behov
 • jobbe kunnskapsbasert og synliggjøre dette i daglig praksis
 • innrapportere behandlingsstatistikk ut fra de til enhver tid gjeldende avtaler med kommunen

Kvalifikasjoner

 • norsk autorisasjon som fysioterapeut
 • bred erfaring, praksis og kunnskap innenfor allmenn fysioterapi
 • erfaring og kompetanse innenfor muskel-skjelett og nevrologi
 • oppdatert kunnskap om og erfaring med aktiv rehabilitering, med fokus på egenmestring
 • erfaring fra gruppetrening
 • erfaring med venteliste reduserende tiltak og bruk av prioriterings nøkkel
 • erfaring fra privat praksis og fra samarbeid med annet helsepersonell, både i kommunen og med andre aktuelle samarbeidspartnere
 • minimum 5 års erfaring som fysioterapeut etter turnus

Dokumentert regelmessig faglig oppdatering vektlegges.

Personlige egenskaper

Du har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner. Det er viktig at du er faglig sulten, er faglig oppdatert og har faglig interesse for aktiv rehabilitering og mestringsfokus.Du utøver fysioterapi i tråd med kunnskapsbasert praksis, og du bidrar til å skape et institutt som er faglig ledende og konkurransedyktig i fremtiden. Det er en fordel hvis du er endringsvillig, nytenkende og initiativrik.

Det er også viktig at du har stor arbeidskapasitet, og at du bidrar til å skape et godt miljø på jobben.

Vi legger vekt på at du egner deg personlig for jobben.

Vi tilbyr

 • eget behandlingsrom 
 • Physika journalsystem
 • tilgang til helsenett

Arbeidsgiver: Nordre Follo kommune 
Sted: Langhus 
Stillingstittel: Fysioterapeut med avtalehjemmel 
Stillinger: 1 
Heltid / Deltid: Heltid 
Ansettelsesform: Fast 
Stillingsprosent: 100

Powered by Labrador CMS