Fysioterapeut Sørlandsbadet

Om stillingen:

Søknadsfrist: 25. februar 2024

Kontaktinfo: Kommunalsjef Ingunn Skretting, tlf: 41624624

Lyngdal kommune har ledig 100% fysioterapeuthjemmel

 

Arbeidsoppgaver

 • Drive et åpent, aktivt og kunnskapsbasert fysioterapitilbud til befolkningen i Lyngdal Kommune i henhold til ASA 4313
 • Undersøkelse, vurdering, behandling og rehabilitering av pasienter
 • Tilby allmenn fysioterapi og behandling innen langvarig smerteproblematikk og komplekse lidelser
 • Gi fysioterapitilbud individuelt og i grupper
 • Følge kommunens prioriteringsnøkkel og samarbeide med øvrige deler av den kommunale helse og omsorgstjenesten
 • Være aktiv bidragsyter i kommunens vridning av helsetjenester med økt fokus på ansvar for egen helse, aktivisering, rehabilitering, læring og mestring
 • Gruppetreninger som ligger til denne stillingen ved Sørlandsbadet pr i dag blir videreført

Kvalifikasjoner

 • Offentlig godkjent fysioterapeut med norsk autorisasjon
 • Ønskelig med videreutdannelse innen psykomotorisk fysioterapi eller allmenn fysioterapeut med videreutdanning innen smerte/kognitiv terapi
 • Klinisk erfaring og bred kompetanse innen langvarig smerteproblematikk og komplekse lidelser er ønskelig
 • God kjennskap til ASA 4313 og andre relevante lover og forskrifter som regulerer den kommunale fysioterapitjenesten
 • Erfaring fra drift av privat praksis er en fordel

Personlige egenskaper

Personlig egnethet vektlegges

 • Gode kommunikasjons og samarbeidsevner, herunder interesse for og erfaring fra samarbeid med øvrig helsepersonell og arbeid i team
 • God rolleforståelse, herunder utøvelse av sin rolle som en del av kommunens helse- og omsorgstjeneste
 • Evne til å selvstendig arbeide, evne til initiativ og drive praksis med god kvalitet og service ovenfor samarbeidspartnere, kommunens innbyggere og lovgivende for øvrig.
 • Bidra til kvalitetsutvikling av tjenesten i tråd med gjeldende lovverk og planer

Vi tilbyr

 • God pasienttilgang
 • Mulighet til å bidra i utvikling av fysioterapitjenesten i Lyngdal Kommune
 • Spennende oppgaver i en kommune i utvikling

Andre opplysninger

 • Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig eller muntlig
 • Politiattest må leveres ved tiltredelse
 • Kopi av vitnemål, kursbevis og attester tas med på evt. Intervju og returneres ikke
 • Det utarbeides offentlig søkerliste

  

Powered by Labrador CMS