Fysioterapeut

Om stillingen:

Søknadsfrist: 23. juni 2024

Kontaktinfo: Lena Frantzen

tlf: +47 47038490

Søk på stillingen

Øksnes kommune har fra 1 Juli 2024 ledig 70 % avtalehjemmel med driftstilskudd for fysioterapeut. Hjemmelen lyses ut ved Myre Fysio AS.

Instituttet har 2,7 årsverk, og det er totalt 6,4 årsverk fysioterapeuter i kommunen. Ved tildeling overdras avtalehjemmelen til fysioterapeut i henhold til ASA 4313. Det forutsettes at fysioterapipraksisen skal utføres ved Myre Fysio AS i henhold til ASA 4313 pkt 11.

Instituttet har beliggenhet i Myre sentrum, der det i dag jobber manuellterapeut og psykomotorisk fysioterapeut i lokaler på 300 m2. Lokalene er godt utstyrt for behandling og trening.

Det gjøres oppmerksom på at tildeling av avtalehjemmel med driftstilskudd er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav b). Vedtaket vil fattes med utgangspunkt i kvalifikasjonsprinsippet, sett opp mot utlysningsteksten. Utlysning og tildeling vil følge de til enhver tid gjeldende retningslinjene fastsatt i ASA 4313.

 

Arbeidsoppgaver

 • Utøve allmenn fysioterapi i samsvar med kommunens gjeldende prioriteringer.
 • Utøve kunnskapsbasert fysioterapi.
 • Yte behandlingstilbud til hele befolkningen, uansett aldersgrupper og funksjonsnivå. 
 • Gi oppfølging av pasienter på arenaer som er nødvendig for god og helhetlig behandling.
 • Bidra aktivt til utvikling av helsetjenesten i tråd med gjeldende lovverk, planer og utfordringer i helse og omsorgstjenesten.
 • Det forventes at fysioterapeuten ønsker å bidra aktivt ved instituttet, både faglig og sosialt. 

 

Kvalifikasjoner

 • Fysioterapeut med norsk autorisasjon.
 • Klinisk erfaring.
 • Ønskelig med erfaring i å drive selvstendig fysioterapipraksis.
 • Evne til samarbeid om fag og daglig drift.
 • Dokumentasjon på faglig oppdatering.
 • God kunnskap om relevant lovgivning.

 

Personlige egenskaper

 • Være fleksibel i forhold til arbeidsoppgaver, og endringer.
 • Evne til å jobbe strukturert og selvstendig.
 • Gode samarbeidsevner, og se nytten av samhandling med andre instanser.
 • Du ønsker å bidra til å skape et institutt som yter bærekraftige fysioterapitjenester i tråd med kommunens fremtidige behov.
 • Du må ha stor arbeidskapasitet, og ønske å bidra til å skape et godt miljø på instituttet.
 • Gode norskkunnskaper skriftlig og muntlig, samt kjennskap til norsk helsevesen.
 • Pliktoppfyllende.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

 

Vi tilbyr

 • Behandlingsrom og godt utstyrt treningssal
 • Godt og utviklende fagmiljø
 • Ryddige avtaleforhold
 • Variert praksis
 • God pasienttilgang
 • Godt samarbeid med fastleger
 • Medvirkning til påvirkning av tjenesten via samarbeidsutvalget

 

Kontaktinformasjon

 • Enhetsleder helse Lena Frantzen (47038490)
 • Daglig leder Myre Fysio AS Kristin Sørdahl Myklestad (91602172)

 

Andre opplysninger

Det forventes at aktuelle kandidater har satt seg inn i de driftsmessige forholdene ved instituttet før man eventuelt takker ja til en ledig hjemmel. Ved inngåelse av driftsavtalen må autorisasjon/bekreftelser på utdannelse/kurs fremvises, samt gyldig politiattest.

Powered by Labrador CMS