Fysioterapeut med kompetanse innen psykomotorisk fysioterapi

Gran kommune

Om oss

Om stillingen:

Søknadsfrist: 12.01.2022.

Kontaktinfo: Aud Egge, spesialist i psykomotorisk fysioterapi,
E-post: aud-egge@hebb.no

Kjersti Høibø Tysland, seksjonsleder Ergo-, fysioterapi- og legetjenesten, E-post: kjersti.tysland@gran.kommune.no
Mobil: 936 91 911.

Søk på stillingen

Gran kommune har ledig kommunal driftsavtale for offentlig godkjent fysioterapeut med psykomotorisk kompetanse fra 01.06.2022. Avtalehjemmelens størrelse tilsvarer 100% driftstilskudd og praksisen er lokalisert ved Psykomotorisk fysioterapi, Gran.Tildeling og overdragelse av stillingen skjer i henhold til ASA 4313, og er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven §2b.

Psykomotorisk fysioterapi ligger i Gran sentrum og har 2 fysioterapeuter med psykomotorisk spesialist kompetanse. Praksisen er godt innarbeidet og har stor pasienttilgang.

Arbeidsoppgaver

Fysioterapeuten skal drive sin praksis i henhold til Helse- og omsorgstjenesteloven, avtaleverk for fysioterapeuter (ASA 4303 og ASA 4313), samt planer for helse -og omsorg i kommunen.

Driftsavtalen er rettet mot fysioterapioppgaver innen psykomotorisk fysioterapi og skal utøve kunnskapsbasert undersøkelse og vurdering, behandling individuelt- og gruppe.

Fysioterapeuten skal samarbeide med kommunens øvrige helsepersonell, andre aktuelle instanser og med god og helhetlig oppfølging.

Du må ha følgende kompetanse

Fysioterapeut med norsk autorisasjon og kompetanse innen psykomotorisk fysioterapi. Du må helst ha fullført og fått godkjent din psykomotoriske utdanning, men det er også åpent for deg som er i gang med masterutdanning innen psykomotoriske fysioterapi.

Evne til å drive selvstendig næringsdrivende fysioterapipraksis med avtalehjemmel.

Aktuelle kandidater kan vise til kontinuerlig aktivitet innen faglig utvikling.

God evne til refleksjon rundt fysioterapeutens rolle og ansvarsområder og samhandling.

For søkere med annen utdanning enn norsk kreves språkkunnskap tilsvarende B2. Dette gjelder ikke skandinaviske søkere.

Krav om godkjent politiattest som ikke er eldre enn 3 måneder.

Vi søker deg som

  • Har god muntlig og skriftlig framstillingsevne
  • Har evne til å arbeide selvstendig og i team
  • Har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner med pasienter, kollegaer og samarbeidspartnere
  • Har stor interesse for fagutvikling av fysioterapi i tråd med framtidens utfordringer

Personlig egnethet vektlegges

Hos oss får du

Driftstilskudd for 100% avtalehjemmel som utbetales som 12 månedlige beløp. Beløpet for driftstilskuddet reguleres gjennom ASA 4303.

Fysioterapeut med driftstilskudd er selvstendig næringsdrivende. Avtalehjemmelen er regulert av ASA 4313 slik den til enhver tid lyder.

I Gran kommune er det et godt samarbeid mellom avtalefysioterapeuter og den kommunale fysioterapitjenesten.

Annet

Vi oppfordrer alle til å søke elektronisk via Gran kommune sin hjemmeside.Bekreftede kopier av vitnemål og attester fremlegges kun på forespørsel.

Gran kommune er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det.

Som hovedregel oppføres alle søkere på offentlig søkerliste. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra denne, bes begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres. Jfr. Offentleglova §25 annet ledd.

Gran på Hadeland har ca.13755 innbyggere. Kommunen er en time fra Oslo, og bare 40 minutter fra Gardermoen og resten av verden. Det går tog til Oslo hver time. Kommunen er i vekst og positiv utvikling, og har klare mål om god tjenestekvalitet og service til innbyggerne. Gran er kjent for sitt vakre kulturlandskap og har et næringsliv med allsidig jord- og skogbruk, service og industri. Kommunen byr på et variert kulturliv og gode muligheter for friluftsliv og fritidsaktiviteter. Med levende grendemiljøer og trivelige sentra er Gran et godt sted å leve og et godt sted å bo. Se www.gran.kommune.no

Powered by Labrador CMS