Helse og mestring har ledig stilling som fysioterapeut i skolehelsetjenesten

Harstad kommune

Om stillingen:

Søknadsfrist: 19.05.2021

Stillingstype: Prosjektstilling

Søk på stillingen

Harstad kommune har 25 000 innbyggere, og er et naturlig midtpunkt i landsdelens mest folkerike område. Det det er kort vei til det meste du trenger for et godt liv. Harstad er liten nok til å bli kjent med mange, og stor nok til nye opplevelser og gleder hver dag. Stikkord for vår virksomhet er felles verdiplattform, klart språk, kontinuerlig forbedring og medarbeiderdrevet utvikling av våre tjenester.

Er du fysioterapeut med stort engasjement for fysisk og psykisk helse hos ungdom?

I forbindelse med at Harstad kommune har mottatt tilskuddsmidler for tverrfaglig styrking av skolehelsetjenesten, har vi nå ledig 50 % stilling som fysioterapeut i prosjekt knyttet til oppfølging av barn og unge.

Oppstart er 01.08.2021 med varighet til og med 30.06.2022, med mulighet for videreføring under forutsetning av videre finansiering.

Ønsker du å være en del av vårt gode arbeidsmiljø med engasjerte kollegaer med fokus på fag- og tjenesteutvikling?

Da kan dette være stillingen for deg!

Dine viktigste arbeidsoppgaver:

 • Kontaktfysioterapeut i skolehelsetjenesten for ungdomsskolene
 • Utvikle fysioterapitilbudet, med særlig fokus på psykisk helse, i samarbeid med skolene og andre aktører i skolehelsetjenesten. Konkrete arbeidsformer kan være fast tilstedeværelse på skolene, gruppevirksomhet, utvikle undervisningsopplegg til bruk på klassenivå.
 • Individuell oppfølging og behandling av ungdomsskoleelever, i samarbeid med private fysioterapeuter og/eller øvrige fysioterapeuter og ergoterapeuter i kommunens barneteam
 • Avdelingen jobber for få inn psykomotorisk ressurs i arbeidet med ungdomshelse. Her ligger det en gylden mulighet til å samarbeide om tilbudet som gis til ungdommene.

Kvalifikasjonskrav:

 • Fysioterapeut med Norsk autorisasjon
 • Interesse og/eller erfaring fra arbeid med psykisk helse

For deg som ikke har norsk som morsmål:

Du må vise at du kan snakke og skrive godt norsk. Dette kan du gjøre på to måter. Du kan levere dokumentasjon på bestått norskprøve nivå B1, eller du kan vise det gjennom en godt skrevet søknad og en samtale.

Personlige egenskaper

Helsefremmende og forebyggende arbeid i skolehelsetjenesten krever selvstendighet og god evne til å bidra i et tverrfaglig samarbeid, og det er viktig at du som fysioterapeut er tydelig og trygg på ditt eget faglige bidrag. Det vil bli lagt vesentlig vekt på personlige egenskaper som:

 • Gode kommunikasjonsferdigheter
 • Empatisk og tydelig
 • Gode sosiale ferdigheter og god samarbeidsevne
 • Struktur, selvledelse og fleksibilitet

Litt om oss:

Fysioterapitjenesten er samlokalisert med ergoterapitjenesten for barn og unge i avdeling Hjemmebasert ReHabilitering. Denne avdelingen ligger under enhet Helse og mestring hvor også Helsestasjon- og skolehelsetjenesten er organisert. Fysioterapeutene gir tjenester til barn og familier i hjem, barnehage, skole, ressurssenter og kommunale boliger. Vi samarbeider tett med andre tjenestetilbud i kommunen og med spesialisthelsetjenesten. Vi jobber med utgangspunkt i familiesentrert tilnærming, og ønsker at du vet hva dette innebærer. Tjenesten har stort fokus på helsefremmende og forebyggende tiltak i aldersgruppen 0-19 år.

Vi tilbyr:

 • En spennende jobb med barn og unge i et engasjert arbeidsmiljø med høy fagkompetanse
 • Tjenesten har regelmessige møter med fokus på fag og utvikling
 • Faglig oppdatering gjennom blant annet e-læringskurs i KS Læring.
 • Gode avtaler med treningssentre i byen og eget bedriftsidrettslag.
 • Tariffestede lønns-, pensjons- og forsikringsordninger.
 • Flyttegodtgjørelse i henhold til kommunens arbeidsreglement.

Annen informasjon:

Søknaden sender du elektronisk på denne siden (Søk på stilling).

Det er dessverre ikke mulig å sende med vedlegg til søknaden. Du må derfor ta dette med dersom du kommer til intervju.

For tilsetting innenfor oppvekst, barnevern eller helse- og omsorg kreves det godkjent politiattest forevist før tilsetting.

Trenger du hjelp til innlogging eller å opprette bruker, kontakt [email protected]

I henhold til offentlighetsloven kan søknaden offentliggjøres selv om du har bedt om å ikke bli oppført på offentlig søkerliste. Vi gir deg beskjed hvis dette skulle være tilfelle.

Søknadsfrist: 19.05.2021
Utlyst dato: 03.05.2021
Vårref: 5030

Kontaktpersoner:

Hege Riis Corneliussen, Spesialfysioterapeut, mobil: 94158303, [email protected]

Hanne Sissel Mikalsen Berg, Avdelingsleder, mobil: 99367373, [email protected]