100% kombinert stilling som kommunefysioterapeut, frisklivskoordinator og habilitering/rehabilitering

Hattfjelldal kommune

Om stillingen:

Søknadsfrist: 15.05.2022

Kontaktinfo: Enhetsleder for helseavdelingen Britt B. Petersen, tlf. 75 18 48 70 eller e-post.

Søk på stillingen

Hattfjelldal kommune har ledig en fast 100% kombinert stilling som kommunefysioterapeut, frisklivskoordinator og habilitering/rehabilitering for snarlig tiltredelse. P.t. er stillingen delt slik: 60 % som kommunefysioterapeut og 40% som deles mellom friskliv/habilitering/rehabilitering m.m.

Søknadsfrist: 15.05.2022

Kommunen søker etter en fysioterapeut med erfaring/interesse for barne- og ungdomsfysioterapi, da dette er hovedområdet til stillingen. I tillegg er det fysioterapioppgaver rettet mot pasientene på sykeheim. Arbeidsoppgavene innen friskliv og habilitering/rehabilitering handler om å koordinere denne tjenesten i kommune, følge opp brukere, utarbeidelse av handlingsplaner, følge opp eventuelle prosjekt og samarbeid med kommunens andre enheter/avdelinger og frivillige organisasjoner.

Stillingen er plassert i enhet for helsetjenester og rapporterer til enhetsleder. Enheten består av legekontor, helsestasjon, jordmor, ergoterapeut. I tillegg er også tannhelsetjenesten og private fysioterapeuter med driftstilskudd samlokalisert med helsetjenestene.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon som fysioterapeut
 • Det kreves kunnskaper i norsk språk, muntlig og skriftlig, på B2-nivå
 • Førerkort kl. B
 • Fordel med relevant arbeidserfaring, men vi oppfordrer også nyutdannede til å søke
 • Gode samarbeidsevner og evne til å arbeide selvstendig
 • Interesse og erfaring fra gruppetrening
 • Interesse for å arbeide med barn og unge
 • Kjennskap til og interesse for frisklivs og habilitering/rehabiliteringsarbeid
 • Bør disponere egen bil

Vi gjør oppmerksom på at personlig egnethet vil bli vesentlig vektlagt ved tilsetting. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Vi tilbyr:

 • Varierte og spennende arbeidsoppgaver
 • Godt fagmiljø
 • Godt arbeidsmiljø
 • Lønn etter avtale
 • Vi er behjelpelig med å skaffe:
 • Kommunal bolig
 • Barnehageplass

Den som ansettes i stillingen plikter å levere gyldig politiattest utstedt i medhold av helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4. Politiattest skal ikke legges med søknaden.

Ansettelse skjer på de vilkår som fremgår av lover og avtaler.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til enhetsleder for helseavdelingen Britt B. Petersen, tlf. 75 18 48 70 eller e-post.

Bekreftede kopier av vitnemål og attester bes fremlagt ved et intervju.

Powered by Labrador CMS