Helse og Arbeid: Fysioterapeut eller annen tverrfaglig erfaring, helst ultralydkompetanse

Ortopedisk avdeling BS, Vestre Viken

Om stillingen:

Søknadsfrist: 16.05.2021

Kontaktinfo: Merethe Giske Fahs, koordinator Helse og Arbeid/Fysioterapeut. Tlf. 67 50 55 26, [email protected]

Søk på stillingen

Vi søker etter ny medarbeider til Helse og arbeid (tidligere "Raskere tilbake", muskel- og skjelettlidelser) ved Bærum sykehus. Enheten er organisert under Ortopedisk avdeling og tilknyttet ortopedisk poliklinikk. Teamet består i dag av lege med spesialitet innenfor nevrologi og fysikalsk medisin samt fysioterapeut og kiropraktor. Vår ultralydkompetente kiropraktor flytter, og vi søker etter en med bredest mulig erfaring, helst inkludert ultralydkompetanse. Vi samarbeider tett med andre relevante faggrupper. Fagområdet er muskel- og skjelettlidelser hvor de største pasientgruppene er personer med skulder, nakke og ryggplager. Tilbudet er rettet mot pasienter i arbeidsfør alder, eller i studieforløp, hvor det foreligger sykemelding eller fare for sykemelding. Tilbudet er en utrednings- og avklaringspoliklinikk. Vi holder også kurs med kunnskapsformidling og tilbyr gruppetrening.

Søknadsfrist: 16.05.2021
Stillinger: 1
Arbeidsgiver: Vestre Viken
Webcruiter-ID: 4382607851
Sted: Gjettum

Arbeidsoppgaver

 • Poliklinisk arbeid, både selvstendig og tverrfaglig.
 • Faglig utviklingsarbeid, forbedring og forskning.
 • Informasjon og kunnskapsformidling, herunder faglig veiledning til samarbeidende personell samt undervisning internt.
 • Bidra med å videreutvikle tilbudet Helse og arbeid.

Kvalifikasjoner

 • Offentlig godkjenning som fysioterapeut, kiropraktor eller annet relevant autorisert helsepersonell med minimum 3 års erfaring.
 • Erfaring innenfor fagområdene fysikalsk medisin og ortopedi.
 • Gjerne erfaring fra arbeid på poliklinikk.
 • Flytende norsk muntlig og skriftlig.
 • Erfaring fra tverrfaglig samarbeid.
 • Sterkt ønskelig med ultralydkompetanse.
 • Kjennskap til kognitiv tilnærming vil være et pluss.

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • Faglig engasjert og evne til å jobbe kunnskapsbasert.
 • Evne til å jobbe i tverrfaglige team.
 • Løsningsorientert.
 • Fleksibel.
 • Personlig egnethet .

Vi tilbyr

Mulighet til å videreutvikle et relativt nytt tilbud til Asker og Bærums befolkning med spennende og utfordrende arbeidsoppgaver.

Godt potensiale til fagutvikling.

Lønn i samsvar med gjeldende overenskomster.

Vestre Viken er ett av landets største helseforetak med omlag 9 400 medarbeidere og ansvar for spesialisthelsetjenester til omlag 500 000 innbyggere. I tillegg til behandling og utredning av pasienter, driver vi medisinsk forskning, utdanning av helsepersonell og opplæring av pasienter og pårørende. Vi jobber for moderne, fleksible og likeverdige helsetjenester til pasientenes beste.

Som medarbeider blir du del av et solid og ambisiøst faglig miljø med varierte arbeidsdager. Vi vektlegger at fagmiljøene skal samarbeide om pasientbehandlingen, utnytte teknologiske muligheter og dele kunnskap og kompetanse mellom de forskjellige behandlingsstedene.

Våre somatiske sykehus er i Bærum, Drammen, på Kongsberg og Ringerike inklusiv Hallingdal sjukestugu. Klinikk for psykisk helse og rus omfatter Psykiatrisk avdeling Blakstad, Avdeling for rus og avhengighet, Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling og fem distriktspsykiatriske sentre.Medisinsk diagnostikk, Prehospitale tjenester og Intern service er egne klinikker. Sentraladministrasjonen ligger i Drammen.

Vår ambisjon er å kunne tilby heltidsstillinger til alle som ønsker det.

Velkommen som søker!