Instituttleder ved Institutt for rehabiliteringsvitenskap og helseteknologi

Om stillingen:

Søknadsfrist: 25. januar 2022

Åremålsstilling/heltid

Kontaktinfo: Gro Jamtvedt, 67 23 60 09 / 97 51 81 44, Ingvild Straume, 67 23 51 15

Søk på stillingen

OsloMet – storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Fakultet for helsevitenskap tilbyr høyere utdanning innen helsefag og har også forsknings- og utviklingsaktiviteter innen fagområdet.

Vil du lede helsefakultetets nyetablerte institutt som har basis i fysioterapi, ergoterapi og ortopediingeniørfag?

Helsetjenestene i Norge er i omfattende endring for å møte behovene i samfunnet. Forebyggende arbeid, mer treffsikker behandling, rehabilitering og bruk av teknologiske løsninger er sentrale satsninger. OsloMet vil bidra inn i disse endringene med å være tett på samfunnet gjennom både spissede og tverrfaglige forskningsmiljøer og framtidsretta utdanninger.

Ved Fakultet for helsevitenskap, skal det fra 1.7.2022 etableres et nytt institutt for rehabiliteringsvitenskap og helseteknologi, basert på en sammenslåing av Institutt for fysioterapi og Institutt for ergoterapi og ortopediingeniørfag. Stillingen som leder for det nye instituttet er en åremålsstilling som er ledig fra 1.6.2022. Åremålsperioden er for en periode på fire år med mulighet til å kunne søke samme stilling for ytterligere to perioder – totalt 12 år.

Det nye instituttet tilbyr utdanning ved landets største bachelorprogrammer i fysioterapi og ergoterapi, landets eneste ortopediingeniørutdanning og flere masterprogram. Instituttene har etablert mange og sterke forskningsgrupper innen interdisiplinære fagområder som rehabilitering, arbeidsliv, helse og teknologi, muskelskjeletthelse og aldring.

Instituttet er en del av et stort og tverrfaglig helsevitenskapelig fakultet med en bred portefølje av utdanninger og forskning. Instituttlederen vil inngå i dekanens ledergruppe som aktivt jobber for at fakultetet bidrar til at OsloMet er et universitet som «leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer».

Les mer om fakultetet, instituttene og forskningsgruppene her.

Ansvars- og arbeidsområde

Som instituttleder, har du det øverste faglige og administrative ansvaret for virksomheten på instituttet. Dette innebærer resultatansvar for forskning, innovasjon, utdanning og formidling. Instituttleder har personalansvar for instituttets avdelingsledere, økonomi- og resultatansvar og rapporterer til dekan. Instituttleder er også pådriver for samarbeid og partnerskap med helsetjenesten og innovasjonsmiljøer, profilering og arbeid med internasjonalisering.

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være å

 • implementere og følge opp endringene etter sammenslåingen av instituttene
 • jobbe for at studenter og ansatte får et godt, helhetlig og mangfoldig lærings- og arbeidsmiljø
 • bidra til å utvikle instituttets fagmiljø i tråd med strategier og mål for OsloMet og fakultetet
 • videreutvikle forskningsaktivitet og konkurransedyktige fagmiljøer for å innhente eksterne midler
 • være en pådriver for at utdanningene er basert på forskning og faglig utviklingsarbeid
 • samarbeide internt ved universitetet og med samfunns- og arbeidsliv regionalt, nasjonalt og internasjonalt
 • bidra aktivt i dekanens ledergruppe og i fakultetets strategiske arbeid, blant annet for å oppnå synergier på tvers av institutter og fagområder
 • være en pådriver for digitalisering

Kvalifikasjonskrav

 • helserelevant høyere utdanning
 • faglig kompetanse på førstestillingsnivå, gjerne professor
 • god kjennskap til ett eller flere av instituttets fagområder/utdanninger
 • erfaring med innovasjon i forskning og i undervisning
 • ledererfaring, fortrinnsvis fra undervisnings- og forskningsvirksomhet, med dokumenterbare resultater
 • erfaring med personalledelse og økonomistyring
 • gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsevner på et skandinavisk språk og engelsk. For søkere som ikke har et av de skandinaviske språkene som morsmål, må både muntlig og skriftlige språkferdigheter dokumenteres.

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på:

 • erfaring fra undervisning, forskning og utviklingsarbeid knyttet til instituttets fagområder
 • evne til å utøve tydelig, målrettet og strategisk ledelse
 • evne til å bygge nettverk og skape tillit internt og eksternt, samt bidra til å utvikle institusjonens omdømme
 • en motiverende og inkluderende lederstil preget av samarbeid, medvirkning og dialog
 • evne til omstilling og gjennomføring av endringsarbeid
 • komplementær kompetanse til den øvrige ledergruppen

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det.

Vi kan tilby deg

 • interessante og utfordrende lederoppgaver i et aktivt og mangfoldig fagmiljø
 • en arbeidsplass i stor utvikling
 • gode utviklingsmuligheter for ledere
 • mulighet til å prege instituttets utdanninger
 • inspirerende og sterke fagmiljøer
 • pensjonsbetingelser i Statens Pensjonskasse
 • gode velferdsordninger

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ og OsloMets lønnspolitikk i stillingskode 1475, instituttleder. Lønn kroner 776 900 – 919 700 per år (ltr. 78-84). For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • dekan Gro Jamtvedt, telefon 67 23 60 09 / 97 51 81 44, gro.jamtvedt@oslomet.no
 • fung. fakultetsdirektør Ingvild Straume, telefon 67 23 51 15, ingvild.straume@oslomet.no

Søknadsprosess

Vil du søke på stillingen må du søke via vårt elektroniske rekrutteringssystem. Sammen med søknaden må du laste opp følgende dokumenter:

 • CV
 • alle sider av vitnemål
 • attester
 • gjerne tre referanser

Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Vi vil be om originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at søker skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Søknadsfrist: 25. januar 2022

Ref.nr.: 21/12804

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment).

Ansettelsestype: Åremålsstilling
Arbeidstid: Heltid
Tiltredelse: 1.6.22
Lønn: 776 900 – 919 700 per år
Antall ledige stillinger: 1
Arbeidsomfang: 100%
Sted: Oslo
Fylke: Oslo
Land: Norge
Referansenummer: 21/12804
Kontakt: Gro Jamtvedt, 67 23 60 09 / 97 51 81 44Ingvild Straume, 67 23 51 15
Publisert: 20.12.21
Søknadsfrist: 23:59 25.01.22

Powered by Labrador CMS