Fysioterapeut med videreutdanning i manuellterapi

Larvik kommune har ledig en kommunal driftsavtale for offentlig godkjent fysioterapeut med videreutdanning i manuellterapi.

Om stillingen:

Søknadsfrist: 11.10.2020

Heltid/fast - 100%

Webcruiter-ID: 4279732464

Søk på stillingen her

Hjemmeside:

https://www.larvik.kommune.no

Larvik kommune har 30,4 årsverk fordelt på 33 driftstilskuddsavtaler. Avtalehjemmelens størrelse er 100 % og er tilknyttet Farris Fysioterapi. Det forventes at vedkommende overtar virksomheten. Tildeling og overdragelse vil skje i henhold til ASA 4313. Praksisen skal drives i henhold til relevant helselovgivning og på de vilkår som fremgår av ASA 4313 av avtale mellomKS og NFF (ASA 4313) slik den til enhver tid lyder. Instituttet har idag fire hjemler, en psykomotorisk fysioterapeut, en idrettsfysioterapeut, og to manuellterapeut (hvorav en ledig). Farris Fysioterapi ligger integrert i Family Sports Club Langestrand som har ca. 2500 m2 med moderne treningsfasiliteter. Klinikken disponerer totalt 215 m2 i etasjen direkte over treningssenteret og det er universell adkomst inn til klinikken og direkte mellom klinikk og senter. Klinikkdelen består av 5 store, individuelle kontorer, ekstra behandlingsrom, personalfasiliteter og eget treningsrom. Lokalene oppfyller alle krav i AML og ASA 4313 (adkomst/ areal/ lyd/ lys/ ventilasjon). Lokalene er i sin helhet bygget om/ ut og pusset opp i 2020. Det er både rikelig med avgiftsfrie parkeringsplasser og bussholdeplass for rutebuss (Larvik sentrum / Stavern) rett utenfor bygget.

Arbeidsoppgaver

Som manuellterapeut ved Farris fysioterapi forventes det at du behandler alle typer pasienter, både på instituttet og i hjemmet. Arbeidet vil bestå av undersøkelser og behandling av pasienter. Disse representerer en bredt spekter av plager og funksjonsnedsettelser. Pasientene henvender seg direkte eller henvist fra fastleger, sykehus og andre fysioterapeutkollegaer. Det forventes at aktuelle kandidater er kjent med politiske føringer for fremtidens kommunehelsetjeneste jf. samhandlingsreformen og primærhelsemeldingen. I tråd med dette legges det vekt på evne til å være med på å utvikle gode fysioterapitjenester for befolkningen i tråd med kommunens fremtidige behov. Hjemmelens virksomhet skal utøves i tett samarbeid med andre kommunale tjenester og andre aktuelle samarbeidspartnere.

Kvalifikasjoner

 • Du er fysioterapeut med norsk autorisasjon.
 • Du har bestått klinisk masterstudium i manuellterapi.
 • Du har godkjent sykemeldings-, rekvisisjonsrett- og henvisningsrett.
 • Vi forventer at fysioterapeuten kan tilby åpent og bredt behandlingstilbud til befolkningen.
 • Du følger pasienten på de arenaer som er nødvendig for et planlagt pasientforløp med god og helhetligoppfølging.
 • Du har fortrinnsvis erfaring fra å drive fysioterapipraksis med driftstilskuddsavtale.
 • Du har klinisk kompetanse innenfor undersøkelse, vurdering og behandling innenfor et spekter av de vanlige lidelsergjennom livsløpet.
 • Du må kunne utøve fysioterapi på en måte som fremmer gode og helhetlige pasientforløp.

Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet vil bli spesielt vektlagt, dette innebærer evnen til refleksjon rundt egen rolle, samhandling, pasientforløp og ansvarsområder.
 • Du har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.
 • Du har gode skriftlig og norske språkferdigheter.
 • Du har god datakompetanse.

Kontaktinformasjon

Pedersen, Birgit. Avd.leder, 911 86 847.

Søk på stillingen her.

Larvik kommune har et areal på 813 km² og over 47.000 innbyggere. Med 3700 ansatte er vi en av de største arbeidsgiverne i Vestfold.

Larvik er en kulturkommune, en havneby og et populært reisemål med fantastisk kystlinje, urbane muligheter og sjarmerende tettsteder. Her er det kort vei til både natur og kultur, nabobyene i Vestfold og Telemark og til den store verden via Torp flyplass.

Larvik har et solid næringsliv og et omfattende tilbud innen kultur, friluftsliv og rekreasjon. Hos oss er mulighetene mange og ambisjonene store. Derfor trenger vi dyktige medarbeidere som vil være med å bygge fremtidens Larvik.