Ledig 100% avtalehjemmel i psykomotorisk fysioterapi

Om stillingen:

Søknadsfrist: 7. juli 2024

Kontaktinfo: Enhetsleder Christine Lie, mob: +47 915 17 846

Nina Solli Vatland, mob: 48514219

mob: 48514219

Søk på stillingen

Om tjenestestedet:

Sandefjord kommune har 31 avtalehjemler fordelt på 35 fysioterapeuter er en del av den totale helse - og omsorgstjenesten i Sandefjord kommune. De fleste praksiser er lokalisert i Sandefjord sentrum, samt et i Kodal, to i Andebu og to i Stokke.

Avtalehjemmelen er lokalisert i Aagaards Plass Fysikalske Institutt DA i Sandefjord sentrum. Instituttet ligger i 4.etasje med heis. Det ligger lett tilgjengelig med kollektiv transport og flere parkeringsmuligheter.

Kontorfellesskapet består av 3 fysioterapeuter; 1 manuell terapeut og 2 psykomotorikere samt 1 kontoransatt og 1 logoped. I tillegg er det ofte master studenter i praksis. Både i manuelle terapi og psykomotorisk fysioterapi. En er spesialist i manuell terapi og godkjent studieveileder fra UiB.

Instituttet består av 5 individuelle behandlingsrom, et godt utstyrt treningsrom, hyggelig venteværelse og et lyst og trivelig pauserom.

Det er 3 andre fysioterapeuter med psykomotorisk videreutdanning i Sandefjord.

Stillingsinformasjon

Stilling ledig fra: 01.12.24

Arbeidsområder/oppgaver

Kommunen vil i sine vurderinger vektlegge tildeling av avtalehjemmelen til fysioterapeut som vil være med å ta et kollektivt ansvar for å videreutvikle den totale fysioterapitjenesten i Sandefjord kommune.

 • Det forventes at tjenesteutøver er opptatt av høy kvalitet i sin tjenesteyting, holder seg faglig oppdatert og driver en kunnskapsbasert praksis.
 • Utøve effektiv og kunnskapsbasert pasientbehandling på institutt, i hjemmet, individuelt og i gruppe
 • Arbeide etter gjeldende lovverk, ASA 4313, forskrift om funksjons- og kvalitetskrav for fysioterapeuter med kommunal driftsavtale og kommunens vedtatte prioriteringsnøkler
 • Arbeidsområdet vil være innenfor psykomotorisk fysioterapi

Kvalifikasjoner:

Kandidaten må ha:

 • Norsk autorisasjon som fysioterapeut og erfaring med pasientbehandling innenfor ulike alderssegment
 • Videreutdanning i psykomotorisk fysioterapi
 • Erfaring med en aktiv tilnærming til pasienten med fokus på egenmestring
 • Gode norskkunnskaper tilsvarende nivå B2

Det er ønskelig at kandidaten har: 

 • Erfaring fra samarbeid med andre behandlere og kommunehelsetjenesten
 • Erfaring fra drift av privat praksis
 • Kunnskap om metodikken kunnskapsbasert praksis
 • Det er ønskelig med tilleggskompetanse innen traumeterapi, men ingen krav

Personlige egenskaper

 • God evne til å jobbe selvstendig 
 • God evne til å jobbe tverrfaglig på instituttet og med andre samarbeidspartnere
 • Gode relasjonelle ferdigheter og ivaretar pasienten på en god måte
 • God evne til kommunikasjon
 • Du har en aktiv behandlingstilnærming
 • Evne til refleksjon rundt egen rolle og fysioterapipraksis
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

 • Et spennende fag- og arbeidsmiljø
 • God pasienttilgang
 • Ryddige avtaleforhold
 • Kontoransatt
 • Hyggelig kontorfellesskap

Andre opplysninger

 Utlysning og tildeling av kommunal driftsavtale skjer i henhold til:

 • ASA 4313
 • Forvaltningsloven 
 • Forskrift om funksjons- og kvalitetskrav for fysioterapeuter med kommunaldriftsavtale 
 • Praksis skal drives etter helse- og omsorgstjenesteloven og annet relevant lovverk

 

Detaljerte opplysninger om drift og organisering av instituttet kan søkere få ved å henvende seg til den oppgitte kontaktpersonen ved Aagaards Plass Fysikalske Institutt.

Det forventes at aktuelle kandidater har satt seg inn i de driftsmessige forholdene ved klinikken før man eventuelt takker ja til den ledige hjemmelen.

 

Powered by Labrador CMS