Ledig 100% avtalehjemmel Stokke fysioterapisenter

Om stillingen:

Søknadsfrist:  17.03.24

Ledig fra 01.08.2024

Søk på stillingen!

Sandefjord kommune har 31 avtalehjemler fordelt på 35 fysioterapeuter er en del av den totale helse - og omsorgstjenesten i Sandefjord kommune. De fleste praksiser er lokalisert i Sandefjord sentrum, samt et i Kodal, to i Andebu og to i Stokke.

Avtalehjemmelen er lokaliserte i Stokke fysioterapi senter og ligger i leide lokaler midt i Stokke sentrum. Instituttet ligger i første etasje med Stokke legesenter i etasjen over. Det er 4 fysioterapeuter på instituttet (en 100%, en 75%, en 50% og en helt privat) samt en kiropraktor 2 dager i uken. Det er 6 individuelle behandlingsrom, en treningssal på 69 m2, kontor og spiserom. Totalt nesten 200 m2. Lokalet er universelt utformet og har kort gangavstand til buss, tog og sentrumsfunksjoner.

Arbeidsområder/oppgaver:

Kommunen vil i sine vurdering vektlegge tildeling av avtalehjemmelen til fysioterapeut som vil være med å ta et kollektivt ansvar for å videreutvikle den totale fysioterapitjenesten i Sandefjord kommune og innrette sin fysioterapivirksomhet mot de områder kommunens innbyggere til enhver tid har behov for. Det forventes at tjenesteutøver er opptatt av høy kvalitet i sin tjenesteyting, holder seg faglig oppdatert og driver en kunnskapsbasert praksis.

Arbeidsområdet vil være innenfor allmenn fysioterapi.

  • Du har bred og omfattende klinisk kompetanse innenfor undersøkelse, vurdering og behandling av de vanligste lidelsene som rammer befolkningen; barn/unge, voksne og eldre.
  • Du gjennomfører tilpassede behandlingstilbud og helsefremmende/forebyggende og rehabiliterende tiltak for disse gruppene. Det innebærer også behandling i grupper der det er hensiktsmessig.
  • Det forventes at du har klinisk forståelse, kunnskap og evne til klinisk resonnement og utredning. 
  • På lik linje med alle fysioterapeuter i kommunen, følger du kommunens prioriteringsnøkkel og samarbeider med øvrige fysioterapeuter om fordeling av pasienter.
  • Inntil 20 % av avtaletiden kan pålegges å bli brukt på prioriterte pasientgrupper og hjemmebehandling ved behov.

 Sjekk våre hjemmesider for mer informasjon her.

Powered by Labrador CMS