Ledig 50% avtalehjemmel i Meløy kommune

Om stillingen:

Søknadsfrist: 08.04.2024

Kontaktinformasjon:
Torunn Grimstad
Leder. Mobil +47 90368479
gritor@meloy.kommune.no

Søk på stillingen

Meløy kommune har 4,57 årsverk i avtalehjemler fordelt på 7 fysioterapeuter og manuellterapeuter og er en del av den totale kommunale helsetjenesten i kommunen. Disse avtalehjemlene er fordelt i flere bygder i kommunen, med den største andelen i kommunesenteret, Ørnes.

Avtalehjemmelen er lokalisert ved Ørnes fysikalske institutt. Der venter flere kolleger på en engasjert fysioterapeut som ønsker å videreutvikle et allerede veletablert institutt. Instituttet ligger sentralt til, har god pasienttilgang og tar imot et stort spekter av diagnose- og alders-grupper.

Kommunen vil i sin vurdering vektlegge tildeling av driftstilskudd til fysioterapeut som vil være med å ta et kollektivt ansvar for å videreutvikle den totale fysioterapitjenesten i Meløy kommune og innrette sin fysioterapivirksomhet mot de områder kommunens innbyggere til enhver tid har behov for. Det forventes at tjenesteutøver er opptatt av høy kvalitet i sin tjenesteyting, holder seg faglig oppdatert og driver en kunnskapsbasert praksis.

Kvalifikasjoner

  • Offentlig godkjent/autorisert fysioterapeut
  • Fysioterapirettet videreutdanning innen kvinnehelse, psykomotorisk fysioterapi eller muskelskjellettlidelser er en fordel
  • Det er også ønskelig med kompetanse og erfaring innen allmenn fysioterapi og et helhetlig syn på oppfølging vektlegges
  • Gode muntlige og skriftlige norskkunnskaper. Søkere med annet morsmål enn skandinavisk må ha bestått norskopplæring på minimum nivå B2.
  • God kunnskap om ASA 4313 og Forskrift om funksjons- og kvalitetskrav for fysioterapeuter med kommunal driftsavtale
  • Førerkort for bil

Kvinnelige fysioterapeuter oppfordres til å søke


Er du interessert i stillingen?

Se mer informasjon og søk her.

Se mer om å jobbe i Meløy kommune her.

Powered by Labrador CMS