Ledig 75% avtalehjemmel Stokke fysioterapisenter

Om stillingen:

Søknadsfrist: 17.03.24

Hjemmelen er ledig fra 01.08.2024

Søk på stillingen!

Sandefjord kommune har 31 avtalehjemler fordelt på 35 fysioterapeuter og er en del av den totale helse - og omsorgstjenesten i Sandefjord kommune. De fleste institutter er lokalisert i Sandefjord sentrum, samt et i Kodal, to i Andebu og to i Stokke.

Avtalehjemmelen er lokalisert i Stokke fysioterapi senter og ligger i leide lokaler midt i Stokke sentrum. Instituttet ligger i første etasje med Stokke legesenter i etasjen over. Det er 4 fysioterapeuter på instituttet (en 100%, en 75%, en 50% og en helt privat) samt en kiropraktor 2 dager i uken. Det er 6 individuelle behandlingsrom, en treningssal på 69 m2, kontor og spiserom. Totalt nesten 200 m2. Det er universelt utformet og har kort gangavstand til buss, tog og sentrumsfunksjoner.

Arbeidsområder/oppgaver:

Kommunen vil i sine vurdering vektlegge tildeling av driftstilskudd til fysioterapeut som vil være med å ta et kollektivt ansvar for å videreutvikle den totale fysioterapitjenesten i Sandefjord kommune og innrette sin fysioterapivirksomhet mot de områder kommunens innbyggere til enhver tid har behov for. Det forventes at tjenesteutøver er opptatt av høy kvalitet i sin tjenesteyting, holder seg faglig oppdatert og driver en kunnskapsbasert praksis.

Arbeidsoppgaver i hjemmelen vil være hovedsakelig innenfor feltet nevrologiske lidelser.

  • Du har kompetanse i kartlegging og undersøkelse av pasienter med nevrologiske skader og lidelser i ulike stadier, samt kompetanse i å utforme mål og videre behandling i samarbeid med pasienten som kan bidra til å fremme livsmot, funksjonsnivå og deltagelse.
  • Du har kompetanse i å utforme og iverksette sekundærforebyggende, behandlende og rehabiliterende tiltak for personer med nevrologiske lidelser, herunder kunnskap om tilpasset trening og treningsfysiologi

· Behandling i grupper der det er hensiktsmessig.

· På lik linje med alle fysioterapeuter i kommunen, følger du kommunens prioriteringsnøkkel og samarbeider med øvrige fysioterapeuter om fordeling av pasienter.

· Inntil 20 % av avtaletiden kan pålegges å bli brukt på prioriterte pasientgrupper og hjemmebehandling ved behov.

 

Sjekk våre hjemmesider for mer informasjon her.

Powered by Labrador CMS